Att möta globala utmaningar – om samstämmighet för utveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 augusti 2022

Betänkande: Att möta globala utmaningar – om samstämmighet för utveckling

Betänkande 2009/10:UU14

Sveriges politik för global utveckling (UU14)

I en skrivelse ger regeringen sin syn på hur Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Utgångspunkten är att de nationella politiska besluten inom alla områden även har betydelse för utvecklingen utanför Sveriges gränser. Extra fokus ligger på sex utmaningar, bland annat migrationsströmmar, klimatförändringar och miljöpåverkan. I skrivelsen berättar regeringen också om de resultat som uppnåtts sedan den förra skrivelsen presenterades 2008. Riksdagen ställde sig bakom regeringens beskrivning och avslutade ärendet med detta.