Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Föräldrar måste ha intyg för att få tillfällig föräldrapenning (SfU11)

En föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år om föräldern måste vara borta från arbetet. Från den 1 juli 2008 måste föräldern med ett intyg eller på annat sätt styrka att barnet har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola. Den verksamhet där barnet normalt vistas, oavsett om det är en enskild eller offentlig huvudman, ska vara skyldig att på förälderns begäran utfärda ett sådant intyg. Syftet är att förhindra missbruk eller överutnyttjande av den tillfälliga föräldrapenningen.