Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 augusti 2022

Betänkande: Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Betänkande 2009/10:SfU18

Barn ska inte skiljas från föräldrarna (SfU18)

Sverige har en reglerad invandring där uppehållstillstånd ska ordnas före inresa. Men detta kan resultera i att barn och föräldrar skiljs åt i onödan. Riksdagen har därför beslutat om ändringar i utlänningslagen. En förälder eller ett barn som redan befinner sig hos anhöriga i Sverige ska därmed kunna beviljas uppehållstillstånd. Beslutet berör främst de fall där det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan i Sverige. Lagen börja gälla från den 1 juli 2010.