Arbetstid och ledighet från anställning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 november 2022

Betänkande: Arbetstid och ledighet från anställning

Betänkande 2000/01:AU9

Motioner om arbetstid och ledighet från anställning (AU9)

Riksdagen avslog motioner från de allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om arbetstid, semester och annan ledighet. Riksdagen gav också, med anledning av en mp- och en s-motion, regeringen i uppdrag att överväga om det finns behov att förstärka skyddet för de arbetstagare som väljer att utnyttja sin rätt till ledighet i samband med föräldraskap.