Arbetsrätt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 november 2022

Betänkande: Arbetsrätt

Betänkande 2001/02:AU6

Diskriminering av deltidsanställda och vikarier förbjuds (AU6)

Diskriminering av deltidsanställda och tidsbegränsat anställda förbjuds. De nya reglerna innebär att dessa grupper inte får missgynnas i fråga om lön eller andra anställningsvillkor. Reglerna är en anpassning av svensk lag till två EG-direktiv. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002. Vidare godkände riksdagen Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om deltidsarbete. Riksdagen avslog också motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2001 om arbetsrätt.