AP-fondernas verksamhet 2004 (skr. 2004/05:130)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 oktober 2022

Betänkande: AP-fondernas verksamhet 2004 (skr. 2004/05:130)

Betänkande 2005/06:FiU6

AP-fondens verksamhet 2004 (FiU6)

Regeringen har redovisat AP-fondernas verksamhet under 2004. Redovisningen innehåller bland annat en sammanställning av fondernas årsredovisningar och utvärderingar av fondernas förvaltningsresultat och mål. AP-fondernas förvaltningskostnader har ökat de senaste fyra åren. AP-fondernas resultat uppgick under 2004 till 63,7 miljarder kronor. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.