Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

EU:s framtida fiskepolitik (MJU23)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskepolitik. Målen för nuvarande fiskepolitik har inte uppnåtts. Målsättningen för den gemensamma fiskepolitiken ska vara att den bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Den framtida fiskepolitiken bör därför utvecklas så att den bättre bidrar till detta mål. Arbetet måste utgå från vetenskapliga bedömningar av bestånden och fiskemöjligheterna. Försiktighetsprincipen ska tillämpas och miljöaspekterna vägas in. Vidare uppmanar riksdagen, med anledning av motionsförslag, regeringen att se över skyddet för svenska fiskare vid olyckor till följd av dumpade kemiska stridsmedel. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om nationella fiskefrågor.