Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 5 maj 2006

Betänkande: Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m.

Betänkande 2005/06:JuU27

Ändringar i säkerhetsskyddslagen (JuU27)

Säkerhetsskyddslagens bestämmelser om utlämnande av uppgifter vid registerkontroll som sker till skydd mot terrorism ändras. Ändringarna innebär att samtliga uppgifter om den kontrollerade som finns i misstankeregistret och belastningsregistret får lämnas ut. Regeringen ska vidare få delegera rätten att fatta beslut om registerkontroll som sker efter en framställan från en mellanfolklig organisation. Behörigheten att besluta om så kallat utvidgat uppgiftslämnande förs över från regeringen till Registernämnden. Lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ändras så att en efterlysning från en medlemsstat i Europeiska unionen som inte deltar i Schengensamarbetet ska behandlas på samma sätt som en efterlysning utfärdad av en Schengenstat. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.