Allmänna motioner om punktskatter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 juli 2022

Betänkande: Allmänna motioner om punktskatter

Betänkande 2011/12:SkU16

Nej till motioner om punktskatter (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner om punktskatter från allmänna motionstiden 2011. Orsaker är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete i andra frågor. Motionerna handlar bland annat om drivmedelsskatt, bränslebeskattning inom jordbruk och växthusnäring, skatt på handelsgödsel, trängselskatt samt alkohol- och tobaksskatt.