Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 23 mars 2023

Betänkande: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Betänkande 2022/23:SoU19

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (SoU19)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om den övergripande politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, den så kallade ANDTS-politiken. Riksdagen pekar på att det redan pågår ett arbete för att se över ANDTS-politiken.

Andra förslag handlar om att förändra alkohollagstiftningen, bland annat gällande regelverket för serveringstillstånd. Även i detta fall hänvisar riksdagen till det arbete som redan pågår.