Trafiksäkerhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 16 maj 2022

Betänkande: Trafiksäkerhet

Betänkande 2017/18:TU11

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU11)

Riksdagen sa nej till 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om trafiksäkerhetsarbetet, insatser mot alkohol vid bilkörning, vinterdäck, hastighetsbegränsningar, förarutbildning, hälsofrågor och sommartid.