Beslut: Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Beslut 7 februari 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Återbetalningsskyldighet i brottmål skärps (JuU8)

Riksdagen sa ja till att skärpa återbetalningsskyldigheten i brottmål.

Lagändringarna innebär bland annat att den som är dömd för brott ska kunna bli skyldig att återbetala ett belopp som är dubbelt så stort som det belopp personen skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 mars 2024.