Återrapportering från Europeiska rådets möte den 28-29 juni

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Återrapportering 18 juni 2022

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 28-29 juni

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet återrapporterar statsminister Fredrik Reinfeldt (M) från Europeiska rådets möte den 28-29 juni.