Till innehåll på sidan

Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Aktuell debatt 28 april 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 26

Anf. 1 Adam Marttinen (SD)

Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Herr talman! Hotet från islamistisk extremism är på intet sätt nytt. Sedan flera år tillbaka har säkerhetspolisen pekat ut just den islamistiska extremismen som det största säkerhetshotet för svensk del. Innan den hotbilden bekräftades av säkerhetspolisen som aktuell varnade Sverigedemokraterna för att kravlös politik på flera områden skulle kunna leda till just ett reellt hot från islamistisk extremism.

Först skrattade de andra partierna åt våra varningar. Sedan kallade samtliga partier oss för en massa klandervärda saker. Sedan kom det första islamistiskt motiverade terrorattentatet i Stockholm den 11 december 2010. Sedan dess har utvecklingen gått fort. Händelser i Syrien och Irak och Islamiska statens framfart har motiverat vilande islamister runt om i Europa att radikaliseras i sina handlingar.

Sverige som har haft Europas kanske mest kravlösa politik för att stävja en okontrollerad migration och samtidigt har haft en aktiv politik som främjat miljöer där extremism har kunnat frodas kom inte förvånande att sticka ut när människor från Europa började resa till Syrien och Irak för att ansluta till terrorkriget. Med flest terrorresenärer sett till antalet invånare har Sverige dessutom haft gränsen vidöppen för de terrorresande som valt att komma tillbaka till Sverige. I dag lever över 150 av dem i vårt land, och säkerhetsläget är utmanat till den yttersta bristningsgränsen.

Att säkerhetsläget är utmanat har vi tyvärr fått uppleva än en gång, den 7 april på Drottninggatan. Det blev för vissa ett uppvaknande om att hotet är på riktigt. För andra av oss blev det ett förväntat nederlag i kampen mot det islamistiska terrorkriget.

Herr talman! Jag hoppas att denna debatt inte enbart ska belysa den politiska skuldfrågan och ansvarsfrågan utan även ge en möjlighet att lyssna och försöka utveckla den egna politiska ståndpunkten så att vi tillsammans kan bli klokare och finna en mer hållbar väg, framåt för vårt land.


Anf. 2 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Fredagen den 7 april hände det som vi har fruktat och som vi har tvingats förbereda oss på. Det som har drabbat Köpenhamn, Paris och Berlin drabbade nu även Stockholm.

I dag på morgonen har vi mötts av det fasansfulla beskedet att terrorn har skördat ännu ett dödsoffer. Våra tankar är med offren och deras anhöriga i denna svåra stund.

Men mitt i all bedrövelse och all sorg fylls ändå mitt hjärta av stolthet. Det är stolthet över hur stockholmarna och hela Sverige reagerade på dessa fasansfulla händelser. Polis, räddningstjänst, sjukvård, ordningsvakter och många fler mötte denna situation med lugn och med fasthet. Att Sverige fungerar, att samhället stod pall är till stor del deras förtjänst.

Vi har tillsammans visat terrorismen att vi även om vi i stunden känner rädsla och fruktan inte viker ned oss för de känslorna. Vi låter inte skräck och förtvivlan styra över våra liv.

I stället för att ge efter för det fasansfulla tog stockholmarna fram det finaste i sig. Hassan som satt och fikade med en vän på Drottninggatan sprang ut för att hjälpa de sårade. I radion fick han frågan varför. Han svarade: "Man är ju mänsklig. Man kan inte bara stoppa huvudet i sanden. Vi är alla ansvariga för varandra i ett samhälle."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Hassan var långt ifrån ensam om att tänka på det sättet. På fredagskvällen öppnade stockholmarna sina hem för dem som blivit strandsatta efter attentatet. Elin vid Sankt Eriksplan erbjöd bullar, bäddsoffa och sällskap. Anders på Odenplan välkomnade folk på middag. Echling på Södermalm gick och handlade så att det skulle finnas något att äta för dem som sökte sig till henne.

Elin, Anders och Echling var bara några av alla dem som visade att öppenhet och medmänsklighet är starkare än våld och terror. Det visade också de som ställde upp och skjutsade folk tvärs över staden, de som delade ut frukt och mat till våra hungriga poliser och förstås även alla de som bara ringde eller skickade ett sms: "Hej! Hur mår du? Kan jag hjälpa dig med något?"

Herr talman! Sverige är ett fantastiskt land. Stockholm är en fantastisk stad. Och solidaritet är en fantastisk mänsklig egenskap.

Vi kan inte skydda oss mot allt. Men vi ska göra allt vi kan för att skydda oss. Det har varit regeringens maxim sedan dag ett. Vi har kriminaliserat terrorresor. Vi har försvårat missbruk av svenska pass. Vi har kriminaliserat försök, förberedelse och stämpling till grovt vapenbrott. Vi skärper straffen för explosivvaror och handgranater. Vi har gett fler myndigheter i uppdrag att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism och terror. Vi stärker Säkerhetspolisens budget med över 600 miljoner de närmaste åren. Vi vill införa hemlig dataavläsning, så att de hemliga tvångsmedlen kan användas mot dem som använder krypterade plattformar som Viber, Skype eller Telegram för sin kommunikation. Vi har också föreslagit att det från och med den 1 juli i år ska bli möjligt för insatsstyrkorna i Sverige och andra EU-stater att hjälpa varandra över gränserna vid ett terrorattentat.

I december 2015 slöts en bred blocköverskridande överenskommelse för åtgärder mot terrorism. Flera av åtgärderna som vi har gått fram med är direkta resultat av samarbetet mellan regeringen och den borgerliga oppositionen.

Herr talman! Jag tror att det är en styrka för Sverige att vi står enade mot terrorismen. Jag vill ta tillfället i akt att här i kammaren tacka Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna för att ni har bidragit till att göra Sverige säkrare och satt nationen framför det egna partiet.

Nu fortsätter de blocköverskridande samtalen om hur vi ska förebygga, försvåra och förhindra för terrorismen framgent.

Herr talman! Det finns mycket att lära av allvarliga händelser och hur de hanterats. Hanteringen av terrordådet på Drottninggatan ska noggrant analyseras. Regeringen kommer därför att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att analysera hur den samlade hanteringen av det initiala händelseförloppet inverkade på samhället. MSB ska också dra slutsatser som kan vara adekvata för att samhället i framtiden ska kunna hantera eventuellt större händelser eller om flera händelser sker samtidigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

I uppdraget ska också ingå att beskriva hur den information som spreds i samband med terrordådet påverkade hanteringen av händelsen. Det är i det sammanhanget av intresse att få belyst hur hanteringen påverkades av obekräftade uppgifter och rykten som spreds i anslutning till händelsen. Det är intressant för att vi ska kunna dra slutsatser inför framtiden av betydelsen av informationsförmedling vid allvarliga händelser.

Herr talman! Trygghet och frihet är inte varandras motsatser, vilket ibland påstås i debatten. Det förhåller sig precis tvärtom. Trygghet och frihet förutsätter varandra. Frihet utan trygghet är precis lika lite värt som trygghet utan frihet. Varje åtgärd vi vidtar vidtar vi för att värna tryggheten, friheten och öppenheten.

Demokratin har många gånger utmanats av våld och terror. Men varje gång har demokratin segrat. Och demokratin kommer att segra den här gången också, herr talman.

(Applåder)


Anf. 3 Beatrice Ask (M)

Herr talman och åhörare! Lena, 69 år, från Ljungskile var på besök i Stockholm. En 31-årig kvinna från Belgien var här över helgen och hälsade på väninnor. En 41-årig man, strategisk chef på Spotify och pappa till två pojkar, var där. En glad 11-åring som precis hade talat med sin mamma i mobilen för att de skulle mötas vid tunnelbanan var också där. De mördades när lastbilen löpte amok på gågatan i rusningstid.

15 skadades, varav 10 fick stanna för sjukhusvård - vi har precis fått veta att ytterligare en person har avlidit - och det var tusentals skakade och förtvivlade människor.

Så eländiga, så fruktansvärda och så meningslösa är attentat och terroristdåd. Det finns inga ursäkter. Samhället måste vara obevekligt och starkt i sitt agerande för att stoppa extremistiskt våld. Det är de oskyldiga människorna som är terroristers måltavla. Det är vårt öppna, fria och demokratiska samhälle de hatar.

Herr talman! Det är bra att vi har den här aktuella debatten i dag. Vi har alla skäl att redovisa hur vi ser på bekämpningen av terrorism och vad som ska göras framöver med anledning av det som har hänt.

Men innan det: Terroristbekämpning är ingenting nytt, och det är inte enbart en nationell fråga. Uppgiften är svår, och den förändras över tid, därför att arbetet också måste vara målmedvetet och långsiktigt.

Jag kan upplysa Sverigedemokraterna om att Sverige drog slutsatser av ockupationen av västtyska ambassaden redan 1975 och har återkommande i riksdagen och på den internationella nivån genom åren satt frågorna högt på dagordningen, och så måste det vara. Den överenskommelse om terroristbekämpning som flertalet partier gjorde 2015 har också följts upp och följs upp. De samtal som nu pågår är ett led i det arbetet, och vi har mer att göra.

Jag vill ta upp strafflagstiftningen som exempel. Den är lite av ett lapptäcke. Det är också skälet till den översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet som pågår.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vi moderater tycker att den författningstekniska översynen är bra och nödvändig, men vi anser också att det behöver göras skärpningar när det gäller straffen för bland annat rekrytering och finansiering av terrorism. Där är nivåerna alldeles för låga.

Eftersom det här är en aktuell debatt om händelserna på Drottninggatan vill jag anknyta något till den händelsen. Det gäller säkerheten på allmän plats och informationen till allmänheten. Det allmänna intrycket är att de som kom till platsen var snabba och gjorde ett fantastiskt arbete. Tack för det!

Information blev det snabbt väldigt mycket av, men vi vet också att rykten kom igång och skapade förvirring. Kränkande bilder på skadade skickades ut över internet.

Vid alla händelser av det här slaget krävs uppföljning och utvärdering så att vi lär för framtiden. Norrmännen var väldigt snabba med det efter händelserna i Oslo och på Utøya. Hade jag inte hört att regeringen nu avser att sätta igång ett arbete hade jag föreslagit det i dag.

Frågor som rör tillgången på poliser, deras utrustning, samordningen mellan och säkerheten för blåljuspersonal är sådant som måste tas på allvar. Det finns möjligheter till förbättringar.

En annan nästan uppenbar fråga är polisens möjligheter till kameraövervakning på strategiskt viktiga platser. Vi har alla förstått och sett vilken betydelse kamerabilderna från tunnelbanan hade för det snabba gripandet av den misstänkte för dådet på Drottninggatan.

Här i riksdagen har vi också nyligen beslutat om ett tillkännagivande till regeringen om möjlighet till ökad kameraövervakning på brottsutsatta platser. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig och sa nej. Man vill vänta på den sittande utredningen. Men de rapporter som vi får pekar på att den utredningen verkar vara på väg i helt motsatt riktning.

Min fråga till inrikesminister Anders Ygeman är om vi inte måste säkerställa bättre möjligheter för polisen att kunna använda kameraövervakning på brottsutsatta platser.

För att kunna förebygga terrordåd är också säkerhetspolisens underrättelsearbete centralt. När det gäller terrorism är det ofta fråga om gränsöverskridande kriminalitet där inspiration och terror kommer från personer och grupper över gränserna. Terrorresor och modern kommunikation gör att information från säkerhetstjänster i andra länder, men också från signalspaning, har betydelse. Vi moderater har lyft frågan tidigare, och vi gör det igen. Polisen måste få bättre tillgång till information från signalspaning även när man har börjat att misstänka ett brott.

Herr talman! Kriminaliseringen av terrorresor som vi beslutade om häromåret var nödvändig. Vi räknar med att runt 300 personer har rest från Sverige för att stödja Isil/Daish. Några har återkommit, andra har avlidit och rätt många är kvar i Irak eller Syrien. I dag är situationen sådan att Isil/Daish inte har något större intresse av tillresta utländska terroriststridande om de inte har speciell kompetens. Därför uppmanar man sympatisörer att agera på egen hand i hemländer eller i andra länder.

Återvändare och personer som radikaliseras är därför problem som vi måste hantera. Vi måste ha koll på dem som återvänder, och de ska lagföras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Polismyndigheten har skrivit till regeringen och begärt en översyn av möjligheterna till ett mer effektivt och rättssäkert informationsutbyte mellan samverkande myndigheter. Med tanke på att det väldigt ofta är sekretessproblem i det arbetet tycker jag att det är en rimlig begäran som kräver snabb hantering.

Sverige har drabbats av terrorn med full kraft. Vi moderater har många förslag, 26 förslag i vår partimotion, som jag tror skulle vara effektiva i det här arbetet.

(Applåder)


Anf. 4 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Det har spekulerats om vilka åtgärder som kunde ha förhindrat terrorattentatet den 7 april.

Sverigedemokraterna har föreslagit att utlänningar som ska utvisas ska hållas i förvar i betydligt större utsträckning än vad som sker i dag.

Vi har också som ensamt parti föreslagit att säkerhetspolisen ska få mer resurser, bland annat för att kunna hantera den situation som regeringen välkomnat genom att släppa in 150 IS-terrorister i vårt land. Säkerhetspolisen får samtidigt en hel del information om enskilda individer som misstänks sympatisera med Islamiska staten.

Den som är misstänkt och häktad för terrordådet den 7 april hade ett utvisningsbeslut, och det hade inkommit information till säkerhetspolisen om misstänkta IS-sympatier.

I vår värld är det inte främmande att säkerhetspolisen inte bara ska ha kontroll över personer med uppenbar vilja och förmåga att begå ett terrorattentat; i vår värld är det också rimligt att säkerhetspolisen ska ha kontroll över personer som visat på någon form av indikation till säkerhetshot och samtidigt står under ett utvisningsbeslut. Men för att hantera det krävs det mer resurser till säkerhetspolisen.

Herr talman! De partier som klagade allra mest på polisens arbete med inre utlänningskontroller är de partier som i dag sitter i vår regering.

Under förra mandatperioden ansåg vår nuvarande justitieminister Morgan Johansson att polisen skulle prioritera villainbrott framför att jaga illegala invandrare

Vi har också sett att polisen under den rödgröna regeringen trappat ned på just arbetet med att hitta utlänningar som ska utvisas men som befinner sig här illegalt.

Herr talman! Sverigedemokraterna har sannolikt varit det parti som under den här mandatperioden tydligast efterfrågat ett utökat arbete med inre utlänningskontroller. Vi har ett avsnitt i vår budgetsatsning som berör just den saken.

Det är en satsning på polisen som behövs för att på ett tillfredställande sätt ge polisen bra förutsättningar att klara av ett utökat uppdrag med fler inre utlänningskontroller.

Men för tydlighetens skull ska inte arbetet med inre utlänningskontroller bli synonymt med ett preventivt arbete mot terrorism. De absolut allra flesta som ska utvisas utgör inte något hot mot rikets säkerhet. Nu föll det sig bara så att den misstänkte för terrordådet den 7 april skulle ha utvisats, och av den anledningen aktualiseras frågan i det här sammanhanget.

För att kort kommentera de förslag som regeringen presenterade under gårdagen om att polisen enklare ska kunna utföra inre utlänningskontroller vid arbetsplatser så välkomnar vi den nyvunna insikten om att prioritera arbetet med att verkställa utvisningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vi vill också betona att fler förvarsplatser hos Migrationsverket och ett tydligare mandat att hålla fler utvisningsdömda i förvar skulle minska behovet av fler utlänningskontroller.

Herr talman! Vi har även varit väldigt tydliga kring frågan om lagen om särskild utlänningskontroll som vi menar är utformad på ett sådant sätt att den öppnar upp för nya hot mot rikets säkerhet.

Personer som bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet, som ska utvisas med hjälp av lagen om särskild utlänningskontroll, ska givetvis inte få röra sig fritt i vårt samhälle om Sverige inte lyckas utvisa personen.

Finns det ett verkställighetshinder i ett utvisningsbeslut av en person som bedömts utgöra en risk för rikets säkerhet ska denna person hållas i förvar - inte bör, utan ska hållas i förvar.

Vår regering måste förstå att det inte finns något värde i att vara snäll mot utlänningar som förklarat krig mot vårt land och vårt sätt att leva.

Det här innebär inte att vår hållning går att likställa med ett påtvingat frihetsberövande straff. Alternativet att lämna landet ska vara öppet för dessa personer, men i vårt land ska vistelse i frihet inte längre vara ett alternativ. Det här har Anders Ygeman bedömt vara likställt med att sända personer till en säker död, vilket är ett ärligt eller medvetet missförstånd.

Herr talman! Vi vill inte tvinga någon att utvisas till ett land där personen riskerar dödsstraff, punkt. Det vi vill är att se till att terrorister inte ska gå fritt på våra gator. Så långt sträcker sig Sveriges åtagande enligt vårt förslag. Vill personen i fråga återvända till ett land där personens liv äventyras ska det inte vara Sveriges sak att vare sig främja eller förhindra det. Vårt ansvar ska endast sträcka sig till att begränsa rörelsefriheten för dem som enligt lag inte ska få vistas i vårt land för att de utgör ett hot mot landets säkerhet.

I mitt nästa anförande kommer jag att presentera en rad förslag som Sverigedemokraterna arbetat för i kampen mot terrorism men som röstats ned av er andra partier.

Herr talman! Det parti som tidigast varnade för islamistisk extremism och som föreslagit mest repressiva och verkningsfulla åtgärder för att förhindra terrorattentat är också det parti som inte bjudits in till regeringens överläggningar om nya terrorlagar. Ingen från regeringen har ens kontaktat oss med frågor kring de skäl som regeringen anger till att vi inte bjudits in. Av det jag hört låter det mest som medvetna missförstånd för att ha en ursäkt att slippa.

Herr talman! Vi befarar att vår frånvaro i samtal kring ny lagstiftning riskerar att leda till fortsatta luckor i lagstiftningen vilka gör oss fortsatt sårbara för nya attentat. Vill man på riktigt motverka terrorism är ett gott råd att lyssna till det parti som varit mest klarsynt kring hotet från islamistisk extremism och vilka åtgärder som krävs för att bemöta just det hotet.


Anf. 5 Annika Hirvonen Falk (MP)

Herr talman! Fredagen den 7 april, för tre veckor sedan i dag, strax före klockan tre på eftermiddagen stal en person en lastbil och påbörjade en vansinnesfärd på Drottninggatan här i Stockholm. Fem människor lever inte längre, och flera andra har skador för livet. Det är en oerhörd tragedi för de drabbade, för anhöriga, för dem som tvingades bevittna det, för oss stockholmare och för Sverige. Som så många andra ringde jag mina anhöriga för att försäkra mig om att de inte befann sig i centrala Stockholm. Jag sänder i dag en tanke till alla de personer som aldrig fick tag på sina nära och kära.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vi har sett liknande attentat på andra platser i Europa. Vi har vetat att något kunde hända även här. Trots det går det inte att vaccinera sig mot den rädsla och chock som terrorn skapar när den slår till.

Samtidigt såg vi med vilken beslutsamhet samhället mycket snabbt slöt upp och agerade, trots rädslan. 3 minuter efter det första larmet inledde polisen det som kallas en särskild händelse. Det tog 5 minuter för den första polispatrullen att komma till platsen. Det tog 6 minuter innan ambulanspersonalen var där. Efter 16 minuter hade Stockholmsregionen satt igång sin krissamordning med 37 olika aktörer. Och bara 2 minuter därefter var den nationella insatsstyrkan på platsen för attentatet.

Det här visar att polisen och samhället var förberedda. Jag är personligen mycket imponerad av den organisation som sattes igång. Jag vill rikta ett stort tack till polis, räddningstjänst och ambulanspersonal för deras insatser. Med fara för sina egna liv sprang de emot det hot som andra flydde ifrån.

Herr talman! Många hjältar finns också bland stockholmarna. Civila hjälpte skadade. Människor öppnade sina hem för varandra, organiserade olika hjälpinsatser och tog hand om strandsatta barn. Stockholmarna ställde upp för varandra och visade snabbt tillit där terroristerna ville skapa misstro mellan människor.

Herr talman! Terroristernas mål är att ingjuta rädsla. I den rädslan vill de att vi ska vända oss mot varandra och skapa spänningar och hat mellan människor med olika religioner och olika etniciteter. Men Stockholm svarade med kärlek.

Det är nu vårt ansvar som politiker att fortsätta arbetet med att ta fram åtgärder för att förebygga, förhindra och försvåra framtida terrordåd. Jag vill tacka för de mycket konstruktiva samtal som regeringspartierna fortsätter att ha ihop med de fyra borgerliga partierna. Jag ser att vi har goda förutsättningar att fortsätta utveckla Sveriges motståndskraft mot terrorism, på samma sätt som vi gjort sedan 2015, då vi kom överens om ett antal konkreta åtgärder och regeringen antog den svenska strategin mot terrorism.

Miljöpartiets roll i samtalen är att presentera konkreta förslag som rent faktiskt kan ha betydelse för att förebygga och förhindra terrorism, förslag som är riktade dit där de behövs och inte svartmålar stora grupper av människor. I allt vi gör är det centralt att vi lever upp till rättsstatens principer, internationella konventioner och mänskliga rättigheter, inklusive skyddet för den personliga integriteten.

Herr talman! Det är demokratin, människor och mänskliga rättigheter som vi är satta att försvara mot dem som hatar det öppna och demokratiska samhället, mot terroristerna som vill ha slutenhet och misstro mellan människor. Stockholm har visat att vi inte backar för terroristerna. Regeringen och de fyra borgerliga partierna har visat beslutsamhet i att gemensamt fortsätta arbetet för att värna det demokratiska samhället mot hat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

(Applåder)


Anf. 6 Johan Hedin (C)

Herr talman! Den världsberömda superstjärnan och vetenskapsmannen Albert Einstein lär ha sagt att man ska förenkla så mycket som möjligt men inte mer. Många förenklar alldeles för mycket när de för debatt om hur vi bäst bekämpar terrorismen. Andra krånglar till det alldeles i onödan. I grund och botten är terrorism som vilken annan kriminalitet som helst, om än oerhört allvarlig. Jag bryr mig ärligt talat inte om vilka motiv terrorister anser sig ha, vilka gudars vilja de anser sig bejaka och vad de har för märkliga idéer om tingens tillstånd. De är galna mördare och ska betraktas som sådana. Precis som för annan kriminalitet ska vi göra det så svårt som möjligt att begå terrorbrott, men detta naturligtvis utan att tumma på de principer som inte bara har byggt våra samhällen starka utan också är det som terroristerna helst av allt vill ta ifrån oss.

Jag läste en av de många kloka kommentarer som följde av det gudlösa, fega och hänsynslösa terrordådet den 7 april. Jag tror att det var Johan Hakelius som skrev någonting i stil med att samhällets mångfald, öppenheten, att saker och ting sker decentraliserat och inte styrs av en enda kraft, är något som den med dragning åt det totalitära ser som en svaghet men som i själva verket är en styrka.

Under hashtaggen openstockholm kunde främlingar hjälpa varandra med praktiska saker, helt utan statlig inblandning och utan någon annan drivkraft än en ärlig välvilja mot medmänniskorna.

Ibland verkar folk förväxla idén om det starka samhället med idén om den starka staten. Det är väl där många går snett. Det samhälle som byggs underifrån av en stor och bred mångfald av folk och företag är så enormt mycket starkare och tryggare än det som låter staten försöka styra överallt.

I en annan artikel kunde man läsa om högerextremisternas frustration över människornas reaktioner på dådet. Man hade hoppats på hat, på att svensken nu skulle gå man ur huse och sluta upp bakom jag vet inte riktigt vad - det som dessa människor verkar tycka är det rätta och riktiga.

I stället lät vi vår sorg blomma ut. Vi mötte varandras blickar och kände samförstånd och sympati i denna svåra stund, gammal och ung, kort och lång, ljus och mörk. Det är i stunder som dessa som vårt samhälle provtrycks. Det är vår plikt och vårt ansvar inte minst mot dem som drabbas att vi lär oss vad vi kan av dessa hemska händelser och att vi tydligt identifierar vad som fungerade bra och vad som måste göras bättre.

Polisen, både den öppna polisen och säkerhetspolisen, förtjänar en stor eloge för sina insatser. Jag är så imponerad av hur snabbt så många poliser kunde vara på plats och hur man trots en kaosartad stämning lyckades etablera något slags känsla av kontroll mitt i allt detta vansinniga. Tack för ert fina arbete!

Jag vill också vända mig till regeringen, som hanterade detta på ett efter omständigheterna bra sätt. Alla som känner mig och min politiska gärning vet att jag har stora problem med väldigt mycket av Socialdemokraternas politik. Jag tycker att statsministern sällan visar prov på det ledarskap som behövs och att vi måste få en ny alliansregering efter nästa val. Men i denna stund vill jag till både inrikesministern och statsministern rikta ett uppriktigt och hjärtinnerligt tack. Ni gjorde en svår stund för hela svenska folket mindre svår med resolut agerande och stabila informationsinsatser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Jag önskar att politiken kunde handla mer om det goda politiska ledarskapet. Det är en hotad konstart som utmanas av populism och hatmångleri. Det politiska ledarskapets absoluta nollpunkt är att försöka ta kortsiktiga poäng på att exploatera människors rädsla och att odla hat och misstro. Jag hoppas och tror att det är en övergående trend som kommer att upphöra i takt med mänsklighetens utveckling. Jag hoppas att det går fort, för det går nu åt fel håll.

Mellan det goda ledarskapet och hatmånglarna finns det de som tror, eller låtsas tro, att det finns enkla lösningar mot terrorism eller andra grova brott, att det skulle finnas någon quick fix. Det skulle bara vara att ösa på med mer repression, fler poliser eller tekniska prylar. Tror man det är man ärligt talat inte mogen för uppgiften att leda arbetet att bygga upp det trygga samhället.

Först och främst måste vi ha en rättspolitik som håller ihop. Vi måste säkra hela rättskedjans funktion från prevention, såväl praktisk som social, till kriminalvård med utslussning och uppföljning. Sedan är det allting däremellan, som poliser med rimliga arbetsvillkor, kompetent civilpersonal som bidrar med expertkunskap och avlastar, kompetenta åklagare och rättvisa domstolar.

Det handlar också om att ha ett samhälle som hänger ihop där alla som bor i vårt land känner att det finns möjlighet att det om man är villig att jobba hårt finns möjlighet att jobba sig till det man drömmer om. Det handlar om att man tillåts lyckas och misslyckas, att det är okej att försöka och okej att ge upp ibland. Det handlar om att se varandra med en gnutta mer välvilja än missunnsamhet och att kunna glädjas åt andras framgång utan att vara avundsjuk.

Jag tror att nyckeln är att vi alla känner att samhället och livet också är för mig, att vi är en del i allt detta och att vi får vara med. Vi kan och får delta i samhällslivet om vi vill. Vi kan få ett jobb, komma in på en utbildning eller börja bygga upp ett liv, ett värdefullt liv. Vi kan kanske bilda familj, se en liten kille eller tjej växa upp och göra precis tvärtom allt det vi försöker att få dem att göra men ändå göra oss oändligt stolta.

Det är tyvärr inte verkligheten i dag. Tudelningen skär hårt genom Sverige. Då talar jag inte om något slags ansträngd klassteori från förrförra århundradet utan om hur murar byggs upp mot dem som står utanför arbets- och bostadsmarknaderna och hur den som är studiebegåvad hindras från att utveckla sin talang för att skolmiljön inte fungerar eller för att sociala normer i en hederskontext sätter käppar i hjulen. Det handlar om hur föräldrars utanförskap skapar sociala hinder och hur kriminalitet å ena sidan skapar otrygghet och å andra sidan erbjuder möjlighet att tjäna snabba pengar för den som är beredd att ta det steget.

Herr talman! Vi behöver en bra politik för jobb och företagande för att bygga det trygga samhället och för att kunna möte inre och yttre hot.

(Applåder)


Anf. 7 Linda Snecker (V)

Herr talman! För tre veckor sedan drabbades Sverige av ytterligare en terrorattack. Mitt i Stockholms dunkande pulsåder körde en lastbil in i en folkmassa under fredagseftermiddagens rusning. Fem personer avled och många fler chockades. Men Sverige och det svenska folket agerade inte med panik utan med solidaritet. Människor öppnade sina hem och erbjöd mat och sovplatser till dem som inte kunde ta sig hem. Dagen efter fylldes Stockholm av blommor, kärleksbudskap och kramar till polisen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vad många efterfrågade var lugn och att politiken inte skulle dra förhastade slutsatser eller agera i affekt. Vad som har skett är tvärtom. Så gott som vartenda politiskt parti har tävlat om att verka allra mest handlingskraftigt och slängt fram ogenomtänkta förslag som bryter både mot grundlagen och mot mänskliga rättigheter.

Terrorism är ett hot som vi tar på stort allvar, oavsett om det sker i Syrien, Paris, Norge, Trollhättan eller Stockholm. Men Vänsterpartiet är inte intresserat av att delta i det absurda politiska spel som just nu pågår. Vi måste våga hålla huvudet kallt och hjärtat varmt i sådana här sammanhang, inte dra några förhastade slutsatser eller föreslå sådana åtgärder eller lagstiftning.

Vänsterpartiet vill bekämpa och motverka terrorism med effektiva, rättssäkra och välavvägda metoder. Vi måste stå upp för demokratiska principer som är fastslagna i grundlagen och kunna balansera olika legitima intressen - brottsbekämpning och medborgerlig trygghet å ena sidan och rättssäkerhet och integritet å andra sidan - när vi lagstiftar.

Många av förslagen som debatteras i medierna är dessutom till för att förhindra exakt det som redan har skett i Stockholm. Men det behövs också åtgärder som kan förhindra sådana terrordåd som utfördes av Anders Behring Breivik i Oslo och Anton Lundin Pettersson i Trollhättan. Nästa terrordåd kan ske i tunnelbanan eller på en flygplats, precis som i Bryssel. Därför behövs det en samlad kunskap, analys och förslag som inte bara förhindrar det som redan skett utan även det som inte får ske.

Det som händer just nu är att det enbart fokuseras på våldsbejakande islamistisk extremism. Det är nästan så att en kan tro att det bara är vissa män med en viss religion eller bakgrund som kan begå terrorbrott, men så är det ju inte.

Vi ser lika allvarligt på terrorism och extremistiska handlingar oavsett om handlingarna är motiverade av högerextrema eller religiösa skäl. Jihadism och högerextremism är lika på så sätt att deras våldsamma idéer är patriarkala, konservativa och militanta. De får bränsle av varandra och är ömsesidigt beroende av att skapa en förvrängd hatbild av det öppna samhället.

Muslimer svartmålas i debatten och beskylls för att vara terrorister. Det är en del av Daish mål att alla muslimer ska stigmatiseras från det öppna samhället och söka sig till den islamiska staten. Det är även vad antimuslimska fascistiska och främlingsfientliga krafter vill, att muslimer ska vara de onda och det vita och svenska det goda.

Jihadister och rasister går hand i hand i sin kamp mot samhällets mångfald. Det är också därför både Daish och vitmaktmiljöer arbetar enligt ensam varg-teorin, att den attackerande terroristen är en ensam person utan nätverk omkring sig. Så är oftast inte fallet.

Attackerna härstammar från samma angrepp mot mångfald, det öppna samhället och i grund och botten vår demokrati. Därför måste samtliga extrema miljöer motarbetas. Därför kan inte politiska förslag fokusera enbart på islamisk våldbejakande extremism.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Det finns mycket arbete som pågår runt omkring i hela Sverige för att motverka våldsbejakande extremism. Vänsterpartiet vill ha en utvärdering av kunskapshusen och gärna att flera sådana inrättas, mer forskning om antidemokratiska budskap på nätet och i sociala medier, ett nationellt kunskapscentrum, höja kunskapen hos socionomer och skolpersonal, medie och informationskunnighet i skolan och mer kunskap om hur rekrytering i sociala medier går till.

Den nationella samordnarens arbete ska fortsätta, och framför allt behöver alla kommuner en handlingsplan. Städer ska planeras så att de är trygga och säkra och så att terrorattacker med stora fordon inte kan ske.

Extremism och terrorism försvinner inte av sig självt. Vi måste tillsammans bygga ett starkt, solidariskt och jämlikt samhälle fritt från terror. För att göra det krävs det envisa politiker, modiga tjänstemän och ett engagerat samhälle.


Anf. 8 Roger Haddad (L)

Herr talman! Först vill jag sända min tanke till de offer och de anhöriga som drabbades av det fasansfulla terrordådet i Stockholm den 7 april. Jag vill också från Liberalernas sida framföra vårt varma tack till polis, räddningstjänst, sjukvård och en allmänhet som på ett fantastiskt sätt visade vad svensk demokrati står för.

Det är inte det som vi hör här av den populistiska högern, som vill splittra, överdriva och skrämma. Det är inte heller det som vi hör från vänstersidan - den ansvarslösa vänstern som går upp och säger nej till vartenda förslag som vi har lagt fram mot extremism, mot radikalisering och mot terrorism. Jag är väldigt glad att regeringen, statsministern och inrikesministern fattade beslutet att inte bjuda in Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet till de terrorsamtal som har påbörjats för andra gången.

Denna debatt är anmärkningsvärd på det sättet att den kommer alldeles för snart inpå det fasansfulla som återigen drabbade Sverige, vår huvudstad och vår demokrati. Det är alldeles för tidigt. Liberalerna vill inte ägna sig åt spekulationer eller tyckande utan fakta och utan att processen har haft sin gång.

Vi har personer som fortfarande vårdas på sjukhus. I dag fick vi det tragiska och sorgliga beskedet att ytterligare en person har avlidit av sina skador vid attentatet. Vi har personer som är misstänkta men ännu inte åtalade. Vi har personer som förhörs och släpps ut. Detta är en pågående rättsprocess i vår demokrati. Att då bjuda in till en debatt om den 7 april tycker jag därför för min del var något förhastat. Men självklart vill vi, herr talman, delta i denna viktiga debatt för att höja oss lite grann och tala generellt om hur vi vill angripa den extremism och radikalisering som dagligen i många år nu har utmanat våra demokratiska värderingar.

I dessa delar har vi från Liberalerna pekat på behovet av förebyggande arbete. Vi har alldeles för många utsatta områden och särskilt utsatta områden där många av extremismmiljöerna frodas. Det är där man radikaliseras, det är där man är med och finansierar och det är där man är med och uppmanar och rekryterar till de här islamistiska terrororganisationerna eller andra typer av terrororganisationer. Det är här vi måste göra vår hemläxa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Jag håller med regeringen och de forskare som har sagt att det är omöjligt att ha koll på och kontroll över så kallade ensamagerande terrorister. Vi kan inte skapa ett samhälle där vi har kontroll på exakt varenda individ i vårt kungarike. Däremot måste vi bli mycket bättre på att närma oss de områden, de radikalister och de extremister som utmanar vår demokrati, vår jämställdhet och vår öppenhet. Där har vi en hemläxa.

Det är ingen hemlighet att vi från Liberalerna i många år har haft ett antal debatter både med regeringen och, inte minst, med Miljöpartiets ansvariga i regeringen. Vi anser att de inte har skött denna portfölj i regeringen. Vi vidhåller vårt krav på att frågor som berör radikalisering och extremism ska flyttas till Justitiedepartementet under inrikesministern eller justitieministern. Det är oerhört sårbart när Sverige med över 300 personer som har rest till terrororganisationer, varav ungefär hälften har återvänt hit, ännu inte har en beredskap och en kapacitet som gör att vi med all säkerhet åtminstone kan berätta om dem: Vad gör de för någonting? Är de farliga? Varför är de ute på stan? Varför sitter de inte i förvar?

Vi har för vår del sagt: Låt säkerhetspolisen få möjlighet att obligatoriskt kalla de personer som återvänder. Uppmana myndigheter, och underlätta i lagstiftningen så att man kan inleda granskningar av alla som återvänder.

Herr talman! Detta är en del av problematiken. Sedan har vi en målgrupp i vårt samhälle som inte accepterar svenska värderingar och svensk demokrati. Det är en extremistisk och våldsbejakande miljö. Tyvärr, Linda Snecker, men den våldsbejakande islamistiska extremismen är det största hotet mot vår svenska demokrati. Sedan har vi problem med vitmaktmiljö. Det ser vi, inte minst i områden i Dalarna. Vi ser att de vill tysta, hota och förändra vårt samhällsskick med våldsprat. Men den våldsbejakande islamistiska extremismen är det största hotet mot vår svenska demokrati. Därför måste vi ekonomiskt, politiskt och i vårt samhälle prioritera våra resurser för att angripa dem som inte stöder och tror på vår demokrati.

(Applåder)


Anf. 9 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Attentatet på Drottninggatan lämnar ingen oberörd. Vi hedrar de fem personer som dödades. Vi tänker på deras anhöriga och vänner.

Herr talman! Den våldsbejakande islamismen attackerar inte stater eller strukturer. Dess mål är inte politiska ledare, militärer eller institutioner. Utövarna lämnar ingen förvarning och visar ingen ånger. Från Syriens och Iraks slagfält till de senaste årens attentat i Frankrike, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Sverige är budskapet lika enkelt som svart: Den som inte är som vi förtjänar att dö.

Terrordådet i Stockholm har i allt mörker också visat Sveriges stora styrkor. Orädda poliser lyckades snabbt gripa en misstänkt terrorist. Räddningspersonal gick bortom sina normala plikter för att rädda liv. Stockholmarna gick man ur huse för att visa solidaritet och gemenskap. Så mycket blommor lämnades vid Åhléns att ett staket var nära att kollapsa.

Herr talman! Signalen var tydlig: Sverige viker sig inte för terroristerna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vår uppgift nu är att se till att Sverige fortsätter att stå starkt. Det är viktigt att förstå att dessa attentat sker i ett sammanhang. Även om vi ännu inte känner till alla detaljer eftersom utredningen pågår tycks den nu gripne misstänkte terroristen ha varit inspirerad av och sympatiserat med IS. Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab, som slog till på Drottninggatan kring julen 2010, ska ha haft kontakt med al-Qaida och hänvisade själv till IS. Även om de tycks ha agerat ensamma är de inte ensamma galningar, utan en del av en våldsbejakande islamistisk rörelse som måste bekämpas.

Den våldsbejakande islamismen är det största säkerhetshotet mot Sverige, enligt säkerhetspolisen. Samtidigt är islamisterna inte ensamma i villigheten att använda våld och terror i sin kamp. I Göteborg har tre nazister med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen häktats för bombattentat mot Syndikalistiskt forum och ett flyktingboende samt ett misslyckat dåd mot ytterligare ett flyktingboende. Vi kan aldrig, aldrig acceptera organiserat politiskt våld.

Vi måste stå enade mot terrorn. Därför har vi välkomnat regeringens inbjudan till nya samtal som en fortsättning på den överenskommelse mot terrorism som vi slöt i december 2015. I dessa samtal tar vi kristdemokrater med våra förslag för att stärka svensk polis och för att motverka terrorism. Sverige kan och ska göra mer i kampen mot terrorism. Vi måste höja vår terrorbekämpningsförmåga ytterligare, och vi måste samtidigt bekämpa terrorns rötter.

Herr talman! Polisen måste ges resurser att utföra sin grundläggande uppgift: att garantera ordning och trygghet. Fler poliser behövs för att förebygga terror. Vi har föreslagit 10 000 fler poliser. Vi har också hört Socialdemokraterna nyligen föreslå 10 000 fler polisanställda - detta trots att de så sent som i mars kallade bland annat våra förslag om fler poliser för en "polisauktion" som de inte tänkte ge sig in i. Även om vi välkomnar tvärvändningen från Anders Ygeman och hans kamrater i regeringen och Socialdemokraterna kan jag konstatera att det är en anmärkningsvärd svängning.

Diskussionen får dock inte stanna vid antalet poliser. Det viktigaste för att få fler poliser är att höja attraktiviteten för yrket genom att göra en kraftfull satsning på ökade polislöner och bättre arbetsvillkor.

De poliser som är först på plats vid terrorattentat är vanliga poliser i yttre tjänst, och därför behöver de ha rätt utbildning men också rätt utrustning för att kunna hantera och agera vid terrorattentat. Vi såg fantastiska insatser här i Stockholm från polisens sida, men vi har också hört uppgifter från flera poliser om att rätt utrustning saknades och att en del var i fel storlek.

Vi från Kristdemokraterna har i vår skuggbudget föreslagit en kraftfull satsning på bättre skyddsutrustning så att fler poliser har hjälmar, tunga västar och förstärkningsvapen i bilarna. Vi tycker också att det är nödvändigt att Polismyndigheten får egna övnings- och utbildningsanläggningar, vilket är något som saknas i dag enligt Polismyndigheten. Vi tror att det är otroligt viktigt att polisen har övningsplatser för taktisk övning för att ytterligare kunna stärka terrorbekämpningsförmågan.

Polisen har också efterlyst att man ska kunna öka möjligheterna för att ha stöd från Försvarsmakten för skydd och bevakning vid terrorattentat. I dag kan polisen inte begära hjälp för bevakning vid allmän plats utan bara vid särskilda skyddsobjekt. Det är en lagändring som Polismyndigheten själv har föreslagit.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vi tror också att det är nödvändigt att se över hur kameraövervakning kan användas mer av polisen. Vi såg, som flera har varit inne på i debatten, hur viktig kameraövervakningen var inom SL:s kameraövervakningsnät. Vi tror att också polisen ska kunna använda kameraövervakning på fler strategiska platser.

Detta är sammantaget åtgärder som polisen själv har efterfrågat. Vi från Kristdemokraternas sida tycker att vi måste ge polisen de redskap och resurser som krävs för att bekämpa terror och öka vår trygghet och för att vi ska stå ännu bättre rustade om det skulle ske ytterligare terrorattentat.

Det här är förslag som vi har lagt fram i vår budget men också förslag som vi för fram i de samtal som pågår med regeringen. Jag vill välkomna andra partier att också ansluta i de konstruktiva samtal som pågår.

(Applåder)


Anf. 10 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka både för tonen och konstruktiviteten i den här debatten. Huvuddelen av de inlägg som har gjorts har visat att det finns en gemensam vilja att komma framåt. Även om jag inte delar synen på alla detaljer i alla förslag som har framförts kan jag från regeringens sida lova att vi ska göra vårt yttersta för att komma överens om saker som stärker Sveriges förmåga att stå emot terrorn.

Två frågor fördes fram i debatten. Beatrice Ask frågade: Behöver vi säkerställa polisens möjligheter att kameraövervaka brottsutsatta platser? Mitt enkla svar på den frågan är ja. Visar det sig att det utredningsunderlag som kommer inte räcker stänger jag inte dörren för att vidareutreda vissa delar av det för att säkerställa den förmågan.

Sverigedemokraterna frågar mig varför de inte bjudits in till samtalen. Svaret är att ni inte ställer upp på den nationella strategi som utgör grunden för samtalen. Er enögdhet sår split och splittring i en nation som behöver styrka och enighet. Ni ser bara en sorts möjlig attentatsman. I er värld har terrorn en hudfärg och en religion. Ni vill inte höra att Nordens värsta terrorist, som var medlem i ert systerparti i fem år, heter Anders. Ni vill inte höra att han som högg ihjäl skolbarn i Trollhättan hette Anton, att de tre högerextremister som misstänks för attentat i Göteborg heter Jimmy, Anton och Viktor eller att den vänsterextremist som knivattackerade en man i Kärrtorp heter Joel.

Jag svarade på Adam Marttinens fråga, så jag skulle vilja fråga Adam Marttinen en sak. Varför vill Sverigedemokraterna i sin motion till riksdagen ge polis och säkerhetspolis möjlighet att registrera etnisk tillhörighet, sexuell läggning och medlemskap i fackföreningsrörelse? Varför vill ni ge polisen möjlighet att göra databassökningar på medborgarnas sexuella preferenser? På vilket sätt skulle det göra Sverige säkrare? Det vore jag tacksam för om Adam Marttinen kunde svara på.

(Applåder)


Anf. 11 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Det är bra att vi fick hit inrikesministern så att vi fick svaret ja på frågan om vi behöver bättre villkor för kameraövervakning, som en majoritet i riksdagen faktiskt tycker. Vi är helt överens, och du får väl tala med dina partikamrater om saken sedan, inrikesministern.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Det finns flera viktiga saker att ta upp i den här debatten. Den första är att Anders Ygeman och många andra lyfter fram de solidariska och medmänskliga insatser som många människor har gjort. Det är bra. Men de frågor vi måste ställa oss är: Vad kan medborgarna förvänta sig av oss politiker och av samhället? Vad ska staten och de offentliga myndigheterna göra?

Här finns det mycket att förbättra. Jag tycker att det är viktigt att säga. Vi kan inte förlita oss på enskilda människors engagemang när det handlar om så här allvarliga saker. En av statens viktigaste uppgifter är att säkra landet från den här typen av dåd.

En annan viktig sak är frågan om insatsstyrkan. Den var uppe här tidigare. Regeringen tycker att vi ska stärka insatsstyrkan och pekar på Atlassamarbetet. Vi hinner tyvärr inte be utländska polismyndigheter om hjälp i händelse av ett attentat. Det visar det som hände i Norge; det visar attackerna i Paris. Vi måste skärpa den inhemska kapaciteten. Det är skälet till att Moderaterna tycker att Nationella insatsstyrkan borde kunna ingripa på två ställen samtidigt, och vi fortsätter att driva den frågan.

Det är bra med samarbete med andra länder - vi måste hjälpa varandra - men vi måste också se att detta är insatser som kräver mycket kort inställelsetid.

Till Adam Marttinen och också till andra vill jag säga att vi naturligtvis måste ha bättre ordning på flyktingmottagande och gränskontroller. Det är ingen tvekan om det. Men flyktingar är inte en säkerhetsrisk per definition. Det är så oerhört tragiskt att det ständigt upprepas att man ska se flyktingar som ett problem.

Däremot är det en risk att flyktingströmmar och kraftiga sådana liksom otydliga rutiner när det gäller mottagande och asylprövningsprocesser utnyttjas av kriminella. Människor i affekt och förtvivlan är också lättare för extrema organisationer att rekrytera och påverka. Därför behöver vi arbeta med ordningen i asylprocessen. Vi måste jobba med att personer som har fått ett avslag lämnar landet och en rad sådana åtgärder. Där har vi moderater många tydliga förslag.

Jag ska kanske inte påminna om det, men alliansregeringen fick mycket kritik i samband med REVA-debatterna för att vi gav uppdrag till polis, migrationsmyndigheter och andra att göra det som vi är ålagda att göra enligt Schengenregelverket, nämligen att se till att den inre utlänningskontrollen fungerar. Här finns det alldeles säkert väldigt mycket mer att göra, och det måste vi jobba med.

Vi behöver också fler förvar eftersom vi har haft en mycket stor flyktingström, och vi kommer att ha många som ska avvisas. Då kan man förvänta sig att det blir fler som inte ger sig av omedelbart. Det kan vara så att man i den mängd människor som har kommit hittar fler som behöver tas i förvar, och då måste den möjligheten prövas, liksom naturligtvis olika varianter på hur det kan hanteras. Det är mycket viktigt.

Till sist vill jag säga att jag är mycket stolt över mina allianskamrater. Det är nästan ingenting som ni säger som jag inte tycker är klokt och intressant. Låt mig avsluta med att säga lite slarvigt det som Roger Haddad uttryckte mycket bra: Vi kan inte hålla koll på allt i vårt samhälle, men vi måste bli bättre på att närma oss de människor som finns i utsatta områden.

Precis så är det. Den långsiktigt farligaste risken för oss är de utsatta områdena, skuggsamhället och risken för parallella rättssystem. Det måste hanteras om vi långsiktigt ska förebygga sådant som det som hände på Drottninggatan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

(Applåder)


Anf. 12 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Medvetna missförstånd verkar vara mina motdebattörers melodi för den här debatten. Samtal är förutsättningen för att klargöra sådana missförstånd, men något intresse för samtal har vi som bekant inte sett.

Vi är nog många som har fått frågor från journalisterna de senaste veckorna om vilka nya åtgärder vi vill vidta för att motverka nya attentat, men jag är nog ganska ensam om att inte ha något riktigt bra svar på de här frågorna.

Våra förslag är nämligen inte speciellt nya på något sätt. De har hanterats här i riksdagen i olika sammanhang och röstats ned av de andra partierna, ibland i flera omgångar.

En omröstning i riksdagen där frågor med koppling till terrorism hanterades var i det processrättsliga motionsbetänkandet som vi debatterade här i kammaren den 6 april, det vill säga dagen före terrorattentatet på Drottninggatan. Då föreslog Sverigedemokraterna att återvändande IS-terrorister som lyckats ta sig in i vårt land automatiskt ska häktas för att utredas mot den lagstiftning som finns på plats.

Vi föreslog också utökad kameraövervakning även vid platser som inte är särskilt brottsutsatta, vilket vi fick ett tillkännagivande om, och att polisen ska ha tillgång till materialet efter behov. Det har ju visat sig att polisen i andra länder har haft stor nytta av kameraövervakning för att snabbt hitta terrorister och motverka nya attentat. Detta förslag röstades ned av samtliga andra partier, trots att ni i den här debatten säger att ni efterlyser det.

Om vi går tillbaka ett par år i tiden till hösten 2015, när regeringen tog fram den svenska strategin mot terrorism, Förebygga, förhindra och försvåra, hade vi en följdmotion med förslag som vi ansåg kompletterade regeringens strategidokument, bland annat att straffa varje form av deltagande i eller stöd till terrororganisationer.

Det är något som känns igen. Närmare bestämt är det just det förslaget som i dag är på allas läppar, men 2015 röstades det ned. Justitieministern har nu efter terrorattentatet den 7 april lyft fram just kriminalisering av deltagande i terrororganisation. Johansson har sagt att regeringens strategi Förebygga, förhindra och försvåra innehåller luckor som nu ska täppas till, bland annat med just det förslag som Sverigedemokraterna efterfrågade när regeringens strategidokument antogs 2015.

Ett annat förslag som vi presenterade då var att förbjuda propaganda för terrorism. I dag sprids det propaganda för terrorism i sociala medier, i religiösa församlingar och i många andra sammanhang.

Just att förbjuda propaganda för terrorism och att kriminalisera deltagande i terrororganisationer är nödvändiga förslag för att skapa en möjlighet att straffa terrorister som kanske rest till Mellanöstern och bevisligen på olika sätt deltagit i terrorkriget men där enskilda handlingar kan vara svåra att styrka i rättegång.

Genom dessa nya kriminaliseringar blir det enklare att lagföra dessa terrorister och samtidigt vidta åtgärder som motverkar spridning av terrorpropaganda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Jag vill också kommentera det som regeringen genom Anders Ygeman har sagt sig aldrig vilja överväga, ett förslag som är verklighet i många europeiska länder: att frånta medborgarskapet för personer som har valt att kriga för exempelvis Islamiska staten.

Vi har både föreslagit att personer med dubbla medborgarskap ska fråntas det svenska medborgarskapet och därefter utvisas på livstid och att utreda hur vi ska kunna frånta medborgarskap för dem som endast har ett svenskt.

På en rak fråga om Sverigedemokraterna genom vår politiska makt vill verka för att det blir fler eller färre islamistiska terrorister i vårt land är Sverigedemokraterna faktiskt det enda partiet som på riktigt kan hävda att vi arbetar för att det ska bli färre.

Genom samtliga andra partiers hållning till medborgarskapsfrågan har ni accepterat att 150 islamistiska terrorister har kunnat komma tillbaka till Sverige. Ni har garanterat dessa terrorister en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige som svenska medborgare för resten av sina liv.

Detta, herr talman, är ett oförlåtligt svek som jag hoppas att väljarna värderar vid nästkommande val.


Anf. 13 Annika Hirvonen Falk (MP)

Herr talman! Jag kommer aldrig att sätta mig ned och förhandla med ett rasistiskt parti som utnyttjar rädslan som ett slagträ för att driva en politik som inskränker ovillkorliga mänskliga rättigheter.

Sverigedemokraternas förslag att utestänga svenska medborgare som misstänks ha begått terroristbrott från att komma tillbaka till Sverige innebär i praktiken att vi inför straffrihet för gärningar som svenska medborgare begått i till exempel Syrien.

Vi måste i stället göra vad vi kan för att se till att personer som rest från Sverige för att begå avskyvärda gärningar i andra länder ska ställas inför rätta och dömas till fängelse.

Sverigedemokraternas politik är en politik som bidrar till att terrorister kan fortsätta med sina illdåd någon annanstans. Det kommer jag aldrig att ställa mig bakom.

Herr talman! Redan i dag finns det verktyg i lagstiftningen för att anhålla och häkta personer som misstänks ha begått terrorattentat, oavsett om det har skett i Sverige eller utomlands. Därmed inte sagt att lagarna om terrorism inte behöver förbättras. Miljöpartiet har länge noterat att lagstiftningen var ett lapptäcke som kommit till vid många skilda tillfällen för att införliva olika konventioner från internationellt håll.

Vi har därför arbetat för en bred översyn av lagstiftningen som ska göra lagstiftningen tydligare, mer användbar och effektiv och också mer rättssäker. Jag ser fram emot att den kommer att lämna sina resultat.

Samtidigt finns det behov av att snabbt se över vissa delar av lagstiftningen till exempel vad gäller deltagande i en terroristorganisation, och jag ser fram emot de fortsatta samtalen om hur vi tillsammans med de borgerliga partierna kan komma vidare med att utveckla lagstiftningen.

Herr talman! Jag vill också säga några ord om arbetet mot våldsbejakande extremism. Det är ett arbete som fortsätter att vara under utveckling. Min och Miljöpartiets målsättning är att den nationella samordnarens arbete ska permanentas, utvecklas och kunna bli mer operativt för att på ett bättre sätt stötta alla de kommuner som inte själva har resurserna att hantera dessa mycket svåra, komplexa och viktiga frågor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Jag vill dock betona att redan från början har ansatsen i det här arbetet varit bred. Vi vet nämligen att det öppna, demokratiska samhället utmanas från flera håll. Just nu utreds nazistiska bombdåd mot politiska motståndare och mot flyktingar. Vi vet att nazister kommer att demonstrera på första maj och i Almedalen. Det hatet triggar också våldsbejakande vänsterextremister.

Herr talman! Detta arbete måste fortsätta.


Anf. 14 Johan Hedin (C)

Herr talman! I en allt osäkrare omvärld med en nyckfull stormakt i öst, en inte längre alldeles förutsebar bundsförvant i väst, ett Europa som riskerar att slitas isär och ett Frankrike där Sverigedemokraternas vänner i Front National faktiskt kan vinna presidentmakten måste vi ha råd att stärka vår krigsavhållande förmåga och vår yttre och inre säkerhet.

För att säkra rättsstatens funktion här hemma måste vi också investera. Allt detta kostar naturligtvis pengar.

Från Centerpartiets sida ser vi behovet, och för att alla människor i hela landet ska kunna känna en rimlig trygghet anslår vi i vårt förslag till vårbudget ett tillskott till polisen på 9 miljarder. Utöver detta har vi satsningar för att stärka polisen när det gäller just terrorbekämpning.

Vi behöver poliser som stannar kvar i yrket. För vissa poliser är det också önskvärt att man stannar kvar på samma tjänst över en längre tid för att man ska kunna bygga upp det förtroende som krävs för att människor ska våga lita på polisen.

Att styra med budget är lite som att styra med ett rep. Drar man bort medel försvinner verksamhet direkt, men det är inte automatiskt så att ny verksamhet får fart bara för att man skjuter till medel.

Det behövs andra drivkrafter och ett gott ledarskap. Ett sådant gott ledarskap måste finnas i alla led - från denna lagstiftande nivå, via regeringens styrning av myndigheterna till myndigheternas egna ledningssystem. Annars kommer det inte att gå.

Herr talman! Det behövs förstås även resurser. Polisen måste få bättre arbetsvillkor. Den viktigaste arbetsmiljöfaktorn är nog att man känner att man kan göra ett bra jobb om man anstränger sig.

Så är verkligen inte fallet för alla poliser i dag. Frustrationen är stor, och många känner sig otillräckliga. De behöver bli fler, och i vårt budgetalternativ säger vi till att börja med att polisen tillförs resurser för att utbilda och anställa 2 000 nya poliser för de kommande åren.

För att behålla poliser i yrket och för att alla poliser ska känna sig om inte satsade på, så åtminstone sedda, anslår vi medel för höjda polislöner med 2 000 kronor i månaden. Det kanske inte är så mycket, men det visar att vi tar deras situation på allvar. För att få loss fler arbetade polistimmar till trygghetsskapande och brottsbekämpande arbete avsätter vi också medel för 1 300 fler civilanställda.

I polisens äskande framgår att de behöver 200 miljoner kronor årligen för att kunna intensifiera arbetet med att bekämpa terrorism. De ska användas till att stärka det nationella insatskonceptet och den nationella insatsstyrkan. Även dessa 200 miljoner finns med i vårt budgetförslag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Men satsar man bara på polisen byggs andra flaskhalsar upp. Vi måste se hela rättskedjan och stärka den i alla dess led. Om vi satsar på polisen ska det också kunna växlas ut i ökad trygghet på gator och torg.

Både Åklagarmyndigheten och Nationellt forensiskt centrum har signalerat behov av förstärkning, och redan nu är det långa väntetider hos det senare. Detta har potentiellt allvarliga konsekvenser. Ju längre en brottsutredning drar ut på tiden, desto kallare blir spåren. Vittnen hinner glömma, människor flyttar och brottsoffret får vänta på sin upprättelse.

För att rättsprocesserna ska kunna fungera krävs ett gott vittnesskydd. Poliser som vi har talat med berättar att vittnesskyddet, trots att problemet med att människor inte vågar eller vill vittna är vida känt, är underfinansierat och att det går för långsamt när det måste samordnas med kommunerna och socialförvaltningen.

Vi satsar därför ytterligare 1 miljard för att stärka rättskedjan i alla dess delar. På så vis kommer fler brottslingar att kunna dömas, fler vardagsbrott att klaras upp och polisen stå bättre rustad att möta, hindra och lagföra terrorister.

Just nu pågår samtal mellan regeringen och allianspartierna för att utveckla den gemensamma strategin. Jag ska inte ta upp alla de förslag som Centerpartiet har spelat in i detta, men jag vill lyfta det viktigaste: kriminalisering av samröre med terrorstämplade organisationer. Det är i sig rimligt, och det skulle lösa många praktiska problem.

(Applåder)


Anf. 15 Linda Snecker (V)

Herr talman! Eftersom Vänsterpartiet anser att terroristdåd är en fruktansvärd handling som hotar både demokratin och det öppna samhället vill vi väldigt gärna diskutera denna fråga med andra partier för att komma fram till lösningar som minskar våldsbejakande extremism.

När den första delen av terrorlagstiftningen, som handlar om finansiering, utbildning och resor, kom 2015 var Vänsterpartiet kritiskt till slutförslaget. Men vi var med och förhandlade om förslaget och fick med och tillförde punkter som vi tycker är bra i överenskommelsen. Jag vill särskilt påminna Liberalerna om att de därmed stöttar Vänsterpartiets politik när det gäller hur vi motverkar terrorism.

Men Vänsterpartiet ställde inte upp på slutprodukten, och när förhandlingarna nu fortsatte var ett av kraven att Vänsterpartiet skulle backa i sin politik för att kunna vara med i samtalet. Jag ska förklara lite varför vi har svårt att göra det.

Vi kan inte backa från den politiken, för den kriminalisering som har föreslagits avser handlingar som ligger långt ifrån själva terroristhandlingen i både tid och rum. I flera fall kriminaliseras helt vardagliga handlingar, som till exempel att resa, öppna ett e-postmeddelande, ge gåvor till familjemedlemmar och skänka bidrag till humanitära projekt.

Vår kritik 2015, som fortfarande kvarstår, gäller bland annat att lagstiftningen nu innebär att en person som stiger på en flygbuss på väg till Arlanda och tänker resa iväg för att ansluta sig till Daish men ångrar sig, kliver av bussen och väljer att åka hem i stället för att kliva på planet har begått en kriminell handling, ett terroristbrott, bara genom att påbörja resan till Arlanda. Vi tycker inte att detta är ett bra sätt att lagstifta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vänsterpartiet ansåg att möjligheterna till lagföring med denna lagstiftning kan väntas bli begränsade och därmed ineffektiva, samtidigt som lagförslagen innebär en långtgående kriminalisering och en inskränkning av mänskliga fri- och rättigheter. Vi trodde även att det skulle bli svårt att bevisa i domstol och få en fällande dom. Det har enbart skett ett åtal med den nya terrorlagstiftningen, och det föll i Svea hovrätt.

Det som vi i Vänsterpartiet var oroliga för har nu skett. Vi har därför svårt att backa från den politiken när vi nu ser vad som sker i Sveriges domstolar.

Det är också svårt att ta vissa partiers förslag på allvar. Borgerliga partier reagerar med ryggmärgsreflexen och menar att mer övervakning och mer kriminalisering är lösningen. Det är ju så borgerliga partier brukar reagera.

Men det parti som totalt har tappat sin politiska kompass är Miljöpartiet, och detta är något jag verkligen beklagar. Miljöpartiet föreslår att fotboja - som är ett sätt att verkställa brottsdömdas fängelsestraff - ska användas för människor som varken har begått brott eller är dömda brottslingar. Det märks att Vänsterpartiet hade behövts i terrorsamtalen.

Vänsterpartiet gör som så många vill: Vi ser till att terrorattacken inte blir en politisk pajkastning, att vi i lagstiftningen inte hastar iväg och att vi inte gör partipolitik av en så pass allvarlig händelse.


Anf. 16 Roger Haddad (L)

Herr talman! Liberalerna har naturligtvis lagt fram ett antal förslag också under hela den tid vi har suttit i opposition. Jag återkommer till dem men har först några kommentarer till Sverigedemokraterna, som i dag har tagit initiativ till denna debatt.

Ska vi ha en rättsstat? Ska vi ha en grundlagsskyddad verksamhet, till exempel när det gäller medborgare? Jag hör ju vad Adam Marttinen säger: De med dubbla medborgarskap ska få sitt svenska indraget. Jag tolkar det också som att han vill förbjuda återvändare och till och med utvisa personer lite hur som helst. Detta är inte rättsstatliga principer.

Du har ju två minuter kvar, Adam Marttinen. Berätta för mig vad du vill göra med dem som är födda i Vivalla i Örebro kommun eller i Bergsjön i Göteborgs kommun. Det rör sig om svenska medborgare, unga killar, som visserligen är kriminellt belastade och begår mycket allvarliga brott. De ska lagföras. Men berätta för mig hur du ska hantera dem som är födda i Sverige och har svenskt medborgarskap. Någonstans måste det väl ändå finnas grundläggande principer som vi måste värna om. För Liberalerna är medborgarskapet en sådan.

Vänsterpartiet säger att detta är ogenomtänkta förslag som bryter mot grundlagen. Jag har deltagit i dessa samtal, både dem som hölls 2015 och de pågående, och vi försöker mig veterligen utgå från FN:s beslut. FN:s säkerhetsråd riktade hösten 2014 en bindande uppmaning till samtliga medlemsländer att vidta alla åtgärder för att inte bara stoppa och lagföra terrorister utan även förhindra terrorism. Därför måste vi till exempel kriminalisera terrorresor, vilket vi har gjort.

Även förberedelse till och finansiering av terroristresa är naturligtvis ett terroristbrott på ett sätt. Måste man köra en lastbil längs Drottninggatan eller spränga sig utanför ett visst ställe för att ha begått ett terroristbrott? Vi måste ju även förhindra terroristbrott, och det är därför många av dessa lagförslag kommer på plats.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vi kan gå längre ned i det förebyggande arbetet. Vi har flera förslag. Vi har talat om kameraövervakning. Det är klart att jag har hört era kritiska synpunkter. Vi har talat om tuffare åtgärder mot organisationer och trossamfund som inte ska ha några statliga bidrag.

Vi blir anklagade, inte minst av Vänsterpartiet, för att driva en politik som generaliserar och dömer ut till exempel alla muslimer. Jag vill absolut ta avstånd från den analysen och den slutsatsen. Dem vi talar om är våldsbejakande islamistiska extremister.

Jag är själv född i Libanon, ett litet land med muslimer och kristna. Inbördeskrig har gjort att både kristna och muslimer tvingas från Libanon till exempelvis Europa och Sverige för att leva i ett modernt och demokratiskt samhälle. Jag tror att lejonparten av de muslimer som har sökt sig till Sverige har den bakgrunden och är av den uppfattningen. Men det är en liten del som ägnar sig åt extremism, och det är det denna debatt handlar om. Men inte ens där går Vänsterpartiet oss till mötes i några av dessa åtgärder.

Den här debatten har visat att vi fortsatt behöver åklagarresurser och kameraövervakning, liksom att det är viktigt att lagra datatrafik och mobiltrafik för att hindra och stoppa terrorister. Vi kommer att komma in på integritetskänsliga diskussioner. I tidigare debatter har vi berört de frågorna, och de kommer att komma upp igen. Ska vi förhindra terrorism och extremism kommer vi att behöva ompröva vissa beslut.

(Applåder)


Anf. 17 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Jag tog i mitt förra inlägg upp vad vi kan göra för att höja polisens förmåga att bekämpa terror. Som jag sa är det vanliga ingripandepoliser i yttre tjänst som är först på plats vid attentat, och därför behöver skyddsutrustning och förstärkningsvapen i större utsträckning finnas i bilarna. Vi vill också fördubbla insatsstyrkan - det har vi i vårt budgetförslag - för att höja vår responsförmåga och för att insatsstyrkan ska kunna vara på plats vid exempelvis två attentat samtidigt.

Det jag nu tänkte ta upp är att vi också behöver bekämpa terrorns rötter. Den våldsbejakande islamismen måste bekämpas. Trots det första attentatsförsöken den 11 december 2010 har ännu inget fungerande arbete kommit på plats för att bryta upp rekryteringsmiljöerna. Faktum är att det till och med har funnits en ovilja att erkänna problemets existens och omfattning.

De senaste åren har varningsrop kommit från Eskilstuna. Där vittnar Abshir Osman om att det som muslim har varit lättare att uttrycka stöd för IS än avsky. Vi har fått rapporter från skolgårdar, där lärare rapporterar att det är lättare för elever att dras med i jihadi cool-kulturen och uttrycka stöd för IS än att ta avstånd från det. I Borås blev polisen chockad när deras egen kartläggning tog fram att det fanns närmare 100 IS-sympatisörer.

Forskare som Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren har försökt beskriva de miljöer där den våldsbejakande islamismen gror. De har mötts av misstro och förnekelse. De har påståtts leva i en antimuslimsk fantasivärld. På så sätt har legitim oro över den våldsbejakande islamismen stämplats som islamofobi.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vi talar här om extrema islamister. Det handlar inte om muslimer utan om extrema islamister. Det är en liten minoritet av Sveriges muslimer som stöder den våldsbejakande islamismen. I arbetet med att identifiera extremister kommer varningarna ofta först från andra svenska muslimer. Men de behöver stöd från ansvariga politiker, från Myndighetssverige från och hela samhället.

Vi kristdemokrater har förslag om att ge Forum för levande historia ett utökat uppdrag att upplysa om den våldsbejakande islamismens brott och göra den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism underställd MSB. Man kanske också skulle kunna underställa det arbetet någon annan myndighet för att permanenta det arbete som utförs av samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Vi tycker också att statens ansvar behöver öka. Vi har avsatt 30 miljoner i vår budget för att statens ansvar ska kunna öka genom att man exempelvis har expertteam från staten som operativt avlastar kommunerna i deras arbete, framför allt kanske där IS rekryteringsområden är störst, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro.

Kampen mot terrorns rötter måste tas på större allvar samtidigt som vi höjer vår terrorbekämpningsförmåga.

Jag vill i det här sammanhanget också lyfta fram ett förslag som vi från Kristdemokraternas sida länge har drivit. Det handlar om att kriminalisera samröre med terrororganisationer - ett förslag som vi har fört fram i decennier. Organisationer som syftar till att begå brott bör inte kunna åberopa föreningsfriheten. En sådan begränsning är inte mer uppseendeväckande än lagen om hets mot folkgrupp, som inskränker yttrandefriheten.

Regeringen öppnar nu för detta men man röstade dagen före attentatet nej till ett sådant förslag i Sveriges riksdag. Vi välkomnar att det sker en svängning också här. Men detta är alltså ett förslag som vi har drivit länge. Vi tycker att det är självklart att vi ska kriminalisera samröre med terrororganisationer. Det är inte en del av föreningsfriheten, utan dessa organisationer hotar föreningsfriheten.

(Applåder)


Anf. 18 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att både Linda Sneckers och Adam Marttinens inlägg tydligt illustrerar varför de inte har blivit inbjudna till de fortsatta samtalen om terrorism.

Sedan måste man fråga sig varför Sverigedemokraterna har begärt den här debatten när de inte ens vågar debattera sina egna förslag. Jag svarade på Adam Marttinens fråga, men han svarade inte på min fråga.

Dessutom förefaller han ju ljuga, eller han har åtminstone ändrat uppfattning om Sverigedemokraternas tidigare förslag. Jag ska för Adam Marttinens skull citera SD:s rättspolitiska talesperson om utvisning när man riskerar död eller tortyr: "Vid utvisning ska noll och ingen hänsyn tas till om de riskerar tortyr eller dödsstraff." Det är ett ganska tydligt uttalande. Har ni nu svängt, när den rättspolitiska talespersonen väntar på domstolsprövning för misshandel? Då får du väl ge uttryck för det i talarstolen, Adam Marttinen.

Jag svarade på Adam Marttinens fråga. Adam Marttinen försökte inte ens debattera eller besvara min fråga om Sverigedemokraternas förslag. Varför tycker Sverigedemokraterna att det är angeläget att polis och säkerhetspolis ska kunna registrera homosexuella? Varför tycker Sverigedemokraterna att polis eller säkerhetspolis ska kunna registrera fackföreningsmedlemmar? På vilket sätt anser Sverigedemokraterna att denna möjlighet skulle göra Sverige säkrare?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Nu har Adam Marttinen och Sverigedemokraterna begärt en debatt i Sveriges riksdag. Ta då chansen att försöka debattera, och svara på frågor, som demokratiska partier gör!

(Applåder)


Anf. 19 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Det är lite märkligt när vi ska diskutera något så allvarligt som terrorism och terroristdåd att diskussionen hela tiden återkommer till frågan vem som var först. Med den erfarenhet jag har kan jag konstatera att de här frågorna har varit på agendan under många år. Inte minst från Moderaterna har vi ofta drivit de här frågorna.

Det är viktigt att innehållet och det genomarbetade underlaget till förslagen finns på papper. Jag nämnde i mitt inledningsanförande vår partimotion om terroristbekämpning. Den innehåller 26 olika konkreta förslag som är genomarbetade. Det är frågor som vi har arbetat med i många år. Jag tror att till exempel Säkerhetspolisens möjligheter att få tillgång till information från signalspaning har varit med i mitt arbete i minst tio år. Det har inte varit någon enkel fråga. Det är inte någon enkel fråga och kommer inte att vara en enkel fråga, men det är nödvändigt.

Demokrati fungerar på det sättet att det inte räcker med att bara ha idéer. Man måste också övertyga fler och åstadkomma en majoritet.

Eftersom tryggheten och säkerheten i landet är en av statens viktigaste uppgifter tycker vi moderater att det är angeläget att samarbeta med så många som möjligt för att säkerställa att vi åstadkommer det medborgarna kan förvänta sig. Därför är det också viktigt att vara lyhörd och att lyssna. Då fungerar det inte när någon ställer sig i hörnet och säger "jag var först!" när det dessutom inte är sant.

Hade Sverigedemokraterna funnits på 1700-talet, när Jonas Alströmer införde potatisen, skulle ni först ta ifrån honom den äran i dag och sedan påstå att hade inte Sverigedemokraterna funnits på 1700-talet hade vi inte haft någon potatis i dag. Det är ju befängt!

Låt oss fokusera på det om är viktigt, nämligen de konkreta åtgärder som är nödvändiga för att förstärka Sveriges förmåga att förebygga, ingripa mot och lagföra dem som ägnar sig åt terrorism.

(Applåder)


Anf. 20 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Till att börja med vänder jag mig till Anders Ygeman. Medvetna missförstånd är sällan en fruktbar utgångspunkt för en givande diskussion. Jag får be Anders Ygeman att anpassa sina frågor om han vill ha bättre svar.

Hotet från högerextrema och vänsterextrema grupper kommer sannolikt att trappas upp ju närmare valet vi kommer. Också av detta skäl behöver Sverige fler poliser och mer resurser både till Polismyndigheten och till Säkerhetspolisen. Det har vi arbetat för under hela mandatperioden, och vi välkomnar en utveckling där nu andra partier följer efter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Vi vill se utökade möjligheter till kriminalisering av handlingar som är knutna till terrorism. Det handlar bland annat om att förbjuda spridning av terrorpropaganda, som visat sig vara ett av de viktigaste verktygen för Islamiska statens rekryteringar. Samtidigt välkomnar vi att fler partier ansluter sig till förslaget om att kriminalisera deltagande i terrororganisationer.

Vi vill skärpa lagen om särskild utlänningskontroll för att garantera att utvisningsdömda terrorister inte ska kunna röra sig fritt i vårt land när verkställighetshinder råder. Vi vill utöka användningen av kameraövervakning på ställen där det är mycket folk i rörelse. Vi vill även kriminalisera samtliga terrorresor, till skillnad från er andra, genom att inkludera terrorresor som sker till ett medborgarskapsland.

Vi vill såklart skärpa straffen för terrorbrott. Vi vill att de som lyckas återvända från terrorresor automatiskt ska häktas för att utredas gentemot befintlig lagstiftning. Vi vill att de som har valt att kriga för Islamiska staten inte ska vara välkomna tillbaka som svenska medborgare, men vi är inte principiellt emot att de häktas, döms och avtjänar straff i Sverige innan de utvisas på livstid från Sverige.

Herr talman! Det finns mycket som vi vill. Vi hoppas såklart att regeringen och, för den delen, den borgerliga oppositionen kan ta till sig någonting av det som vi vill.

Avslutningsvis vill jag deklarera att Sverigedemokraternas stöd kommer att finnas för samtliga förslag som leder i vår riktning. Vi finns tillgängliga för regeringen, om man har frågor eller synpunkter på våra förslag, för att utveckla ett bredare stöd i Sveriges riksdag för de lagförslag som presenteras.

Jag vill också tacka samtliga deltagare i debatten för en hyggligt konstruktiv debatt.


Anf. 21 Annika Hirvonen Falk (MP)

Herr talman! Jag är glad över att dagens debatt om dessa viktiga frågor huvudsakligen har varit mycket konstruktiv.

Terroristernas mål är inte bara att döda enskilda människor utan också att i grunden förgöra vårt öppna demokratiska samhälle. Därför finns det i grund och botten ingen motsättning mellan å ena sidan kampen mot terrorism och å andra sidan arbetet för demokrati. Därmed är det inte sagt att det inte i många fall aktualiseras svåra och viktiga avvägningar i enskilda förslag.

I det kommande arbetet kommer Miljöpartiet att vara en röst för konkreta och verkningsfulla förslag som lever upp till rättssäkerhetens krav, till internationella konventioner och till mänskliga rättigheter, inklusive skyddet för den personliga integriteten.

Bara så kan vi på ett ansvarsfullt sätt och med demokratins fulla kraft motverka terrorism utan att exploatera rädslor och sprida misstänksamhet mellan människor och olika grupper. På det sättet skiljer vi oss i grunden från Sverigedemokraterna, som förutom att ha bjudit in till en debatt där de vägrar att svara på frågor och angrepp återigen har givit uttryck för en vilja att ge terrorister straffrihet i stället för att verkningsfullt arbeta för att skydda demokratin mot dem som vill ha hat.


Anf. 22 Johan Hedin (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Herr talman! Tack, alla meddebattörer i denna viktiga debatt! De samtal som pågår mellan regeringen och allianspartierna för att utveckla den gemensamma strategin har tagits upp. Det är en fortsättning på den som vi gjorde i december 2015.

Samtalen inleddes i måndags. De präglas av ett gott samtalsklimat och en konstruktiv anda. Det är viktigt att inte stirra sig blind på en av de motivbilder som någon som planerar ett terrorattentat mot Sverige kan ha. Säkerhetspolisen såväl som den nationella samordnaren arbetar med tre huvudsakliga våldsbejakande former: islamism, högerextremism och vänsterextremism. Flera har också nämnt den rättsprocess som pågår mot tre nazister i Göteborg.

I samtalen har Centerpartiet med sig några idéer som Centerpartiet vill hävda. Det gäller, som jag tog upp i mitt tidigare inlägg, kriminalisering av samröre. Vi vill i samma anda också titta på en ytterligare kriminalisering av stödjande av terrorism. Någonting annat som vi vill ta upp är att inga offentliga medel ska kunna gå till spridande av våldsbejakande och antidemokratiska budskap.

Myndigheter måste få större möjligheter att dela information som är viktig för att hindra terrorbrott. Den nationella samordnarens roll måste breddas och fördjupas. Vi ser framför oss ett nationellt resursteam för att hantera framför allt återvändare men även andra som riskerar att radikaliseras. Vi tittar också på om man inte skulle kunna återföra en nationell polisreserv till detta.

I dessa samtal ingår partier som alla har visat att de har varit mogna att ta ansvar för Sverige, att sätta partipolitisk prestige åt sidan och att jobba tillsammans för det som är det gemensammas väl. Det är partier som inte försöker ta enkla poäng på att exploatera rädsla, och det är partier som genom historien har varit beredda att ta ansvar för just Sverige. Alla partier är inte mogna för det.

(Applåder)


Anf. 23 Linda Snecker (V)

Herr talman! Vänsterpartiet vill bekämpa och motverka terrorism med effektiva, rättssäkra och välavvägda metoder. Vi måste ha kunskap om varför människor vänder sig till våldsbejakande extremism, hur rekryteringen går till och hur vi som ett öppet och demokratiskt samhälle kan motverka auktoritära, fascistiska och våldsamma krafter. Att då måla ut islam och muslimer som det största hotet är att gå både högerextrema och jihadisterna till mötes. Det är att brännmärka vissa människor och göra dem till brottslingar.

Experter manade till lugn och eftertänksamhet för tre veckor sedan. Vi vet att terrorattacker begås av personer från samtliga våldsbejakande miljöer. När vi bekämpar terrorbrott måste vi hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.

Jag tackar för dagens debatt.


Anf. 24 Roger Haddad (L)

Herr talman! Vi blir anklagade av Sverigedemokraterna för att vi inte har drivit till exempel kriminalisering av strid utomlands och samröre och så vidare. Men läs gärna våra motioner från hösten 2014! Vi har återkommande, oberoende av de tragiska terrorattentaten, drivit dessa frågor. Det vet förhoppningsvis Sverigedemokraterna om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Sedan gäller det Liberalernas fokus i denna debatt. Jag hoppas att det blir på det lokala brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Det har vi lyft upp i vår budgetmotion i riksdagen. Vi tar också upp vikten av att få ut fler områdespoliser för att förstärka polisen i yttre tjänst nära dessa områden, så att vi snabbt kan identifiera riskpersoner och kan hantera detta tillsammans med skola och socialtjänst. Det är därför som vi också sedan ett och ett halvt år tillbaka aktivt driver frågan om att Säkerhetspolisens regler kring sekretess och offentlighet måste förändras, så att man enklare kan dela med sig av information om extremister och återvändare till skola och socialtjänst. Det är en avgörande punkt när det gäller att möta hotet och dem som faktiskt uppmanar till detta och rekryterar och finansierar terrorister som begår terrorattentat i Sverige och inte minst utomlands.

Sverigedemokraterna har begärt den här debatten. Man kan ibland fundera över vad de vill uppnå med att begära en sådan debatt. Vi som är politiker och nationella politiker har ett extra stort ansvar för vad vi säger och hur vi säger det. Jag tror inte att Sverigedemokraterna uppnår målet om mindre extremism och mindre radikalisering om man fortsätter att agera aggressivt, överdriva och ta in en viss målgrupp eller en viss religion. Jag tror att det blir precis tvärtom, och det kommer vi inte att bidra till från Liberalernas sida.

(Applåder)


Anf. 25 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Jag har i denna debatt lyft fram att vi behöver höja vår terrorbekämpningsförmåga och att vi behöver bekämpa terrorns rötter. Jag tror att vi kan dra lärdomar av det attentat som vi debatterar i dag. Det kan vi kanske också göra om en liten tid - polisen genomför en egen utvärdering. Jag tror att vi kan dra lärdom av attentat vi har sett i andra länder. Redan nu har vi förslag på riksdagens bord, så vi kan göra detta.

Jag välkomnar också den konstruktiva ton som finns i den här debatten men även i de samtal som pågår. Där vill Kristdemokraterna vara en konstruktiv part i att vi kommer överens om fler åtgärder, kraftfullare åtgärder, för att höja vår terrorbekämpningsförmåga men också bekämpa terrorns rötter. Vi behöver stå enade i kampen mot terrorismen; jag tycker att den här debatten har visat på det.

En hel del olika förslag har lyfts fram. Jag vill bara nämna två ytterligare förslag som vi kristdemokrater har.

Vi vill öka antalet förvarsplatser, och vi vill att fotboja ska kunna vara ett alternativ till förvar eller anmälningsplikt för personer som bedöms utgöra en säkerhetsrisk.

Vi vill också stärka den inre utlänningskontrollen, och vi vill att Säpo ska ha möjlighet till signalspaning även under förundersökning.

Det här är förslag som flera andra partier också har lyft fram under debatten. Tillsammans med de förslag vi redan har presenterat om att ge polisen rätt redskap och resurser och om hur vi kan ta fajten för att bekämpa terrorns rötter är detta någonting som vi gärna vill bidra med i de blocköverskridande samtal som nu pågår.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Aktuell debatt om attentatet i Stockholm

Jag vill tacka inrikesministern och alla andra debattörer för deltagandet i dagens debatt samt Sverigedemokraterna, som initierade den.

(Applåder)


Anf. 26 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Sverigedemokraterna har framgångsrikt exploaterat martyrskapet i svensk politik och sagt: Ingen vill debattera med oss! Nu vet vi att det finns en sak som Sverigedemokraterna fruktar mer än att ingen vill debattera med dem, nämligen att debattera sin egen politik.

Jag har citerat ur Sverigedemokraternas riksdagsmotion, underskriven av partisekreteraren. Trots att Adam Marttinen har haft mer talartid än alla andra i den här debatten har han inte lyckats svara på en enda fråga om Sverigedemokraternas egen politik. När jag citerar den rättspolitiska talespersonen, som är ganska tydlig när han säger att "vid utvisning ska noll och ingen hänsyn tas till om de riskerar tortyr eller dödsstraff", klarar Adam Marttinen inte ens att tydliggöra om det här är Sverigedemokraternas position eller inte.

Det är ändå ett grundkrav på ett parti som är invalt i Sveriges riksdag att man kan försvara den egna positionen eller, om man inte kan försvara den, åtminstone tydliggöra vilken den egna positionen är. Det är ett grundkrav för det demokratiska samtalet.

I övrigt tycker jag att det här har varit en bra debatt. Jag tycker att samtliga partier som har deltagit konstruktivt har fört fram förslag som jag tror kan bygga Sverige säkrare och tryggare. Jag vill återigen tacka partierna som har deltagit, för när samhället ställs inför den här typen av prövningar och utmaningar tror jag att det är en styrka att vi kan möta det med fasthet och enighet och att vi kan fortsätta bygga och göra Sverige till ett tryggare och bättre land. Tack för det, och tack för den här debatten!

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

Den 28 april klockan 9 hålls en aktuell debatt om attentatet i Stockholm. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna. Inrikesminister Anders Ygeman (S) deltar.