Sveriges Riksdag

Stärkta diplomatiska relationer med Taiwan

Interpellationsdebatt 25 mars 2022