Till innehåll på sidan

Sändningar och filmer från riksdagens konferenser under ordförandeskapet i EU:s ministerråd

Sverige var ordförande i EU:s ministerråd under det första halvåret 2023. Under ordförandeskapet anordnade riksdagen åtta konferenser. Här finns alla filmer och sändningar från konferenserna under Sveriges ordförandeskap i EU.

Riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Se alla konferenser i efterhand.

Filmer inför konferenserna

Talmannen hälsar välkommen

Talman Andreas Norlén hälsar välkommen till riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU. Film: Riksdagsförvaltningen

Så fungerar EU-ordförandeskapet

Januari till juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Se filmen om vad regeringen och riksdagen gjorde under ordförandeskapet och hur riksdagen arbetar med EU-frågor.

Cosac ordförandemöte

Den 29–30 januari hålls Cosac ordförandemöte i Sveriges riksdag som den första konferensen i riksdagen under Sveriges EU-ordförandeskap. Hör EU-nämndens ordförande Hans Wallmark (M) berätta mer.

Konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning

Näringsutskottet håller en interparlamentarisk konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning den 23–24 april. Omställningen till en mer hållbar energiförsörjning, forskning, utveckling och innovation är ämnen som kommer att tas upp. Konferensen hålls i riksdagens andrakammarsal. 

Konferensen Cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa

Den 20 februari håller miljö- och jordbruksutskottet en konferens på temat Cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa. Konferensen hålls digitalt, inom ramen för riksdagens del av de svenska ordförandeskapet. Hör miljö- och jordbruksutskottets ordförande Emma Nohrén (MP) berätta mer.

Vid SESS-konferensen diskuteras ekonomiska frågor och skattefrågor, liksom vissa andra relaterade frågor som till exempel sysselsättningspolitik.

Konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik – GUSP/GSFP

Vid GUSP/GSFP-konferensen 2–3 mars diskuteras aktuella utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska frågor. 

Möte i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol – JPSG-Europol

Den 26–27 mars träffas den parlamentariska kontrollgruppen för Europol, EU:s byrå för brottsbekämpning. Kontrollgruppen kallas JPSG och ska övervaka hur Europol sköter sitt uppdrag. Adam Marttinen (SD) är ordförande för riksdagens JPSG-delegation. Hör honom berätta mer.

Cosacs plenarmöte

Varje halvår håller Cosac ett plenarmöte. Varje nationellt parlament och Europaparlamentet deltar med upp till sex ledamöter vid plenarmötet. EU-nämndens ordförande är värd för plenarmötet i riksdagens lokaler.

Konferens om demokratin i Europa

Den 18-19 juni håller konstitutionsutskottet en konferens om demokratin i Europa. Parlamentarikerna ska bland annat diskutera hur de kan bidra till att värna och stärka demokratin och rättsstatens principer. Hör konferensens ordförande Ida Karkiainen (S) och Erik Ottoson (M) berätta mer.