Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:UU6 28 april 2022 Internationellt utvecklingsbistånd
Debatt om förslag 2021/22:UU15 27 april 2022 Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.
Debatt om förslag 2021/22:UU7 31 mars 2022 Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv
Debatt om förslag 2021/22:UU11 16 mars 2022 Vissa säkerhetspolitiska frågor
Debatt om förslag 2021/22:UU4 8 december 2021 Kommissionens arbetsprogram 2022
Debatt om förslag 2021/22:UU2 8 december 2021 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2021/22:UU1 1 december 2021 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Debatt om förslag 2020/21:UU12 9 juni 2021 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Debatt om förslag 2020/21:UU10 9 juni 2021 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020