Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UFöU4 11 juni 2020 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Debatt om förslag 2019/20:UFöU2 13 december 2019 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Debatt om förslag 2019/20:UFöU3 4 december 2019 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Debatt om förslag 2018/19:UFöU2 5 december 2018 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Debatt om förslag 2017/18:UFöU2 15 december 2017 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak