Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:UbU20 5 maj 2022 Forskning
Debatt om förslag 2021/22:UbU18 7 april 2022 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2021/22:UbU15 7 april 2022 Grundläggande om utbildning
Debatt om förslag 2021/22:UbU16 31 mars 2022 Lärare och elever
Debatt om förslag 2021/22:UbU14 24 mars 2022 Övergripande skolfrågor
Debatt om förslag 2021/22:UbU21 23 mars 2022 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg
Debatt om förslag 2021/22:UbU17 24 februari 2022 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2021/22:UbU13 24 februari 2022 Förskolan
Debatt om förslag 2021/22:UbU12 24 februari 2022 Studiestöd
Debatt om förslag 2021/22:UbU8 17 februari 2022 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan
Debatt om förslag 2021/22:UbU7 17 februari 2022 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper