Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:SoU18 19 maj 2022 Socialtjänstfrågor – barn och unga
Debatt om förslag 2021/22:SoU26 18 maj 2022 Nya regler för organdonation
Debatt om förslag 2021/22:SoU17 18 maj 2022 E-hälsa m.m.
Debatt om förslag 2021/22:SoU16 18 maj 2022 Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2021/22:SoU24 4 maj 2022 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Debatt om förslag 2021/22:SoU19 28 april 2022 Socialtjänstens arbete m.m.
Debatt om förslag 2021/22:SoU23 21 april 2022 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete
Debatt om förslag 2021/22:SoU14 21 april 2022 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.
Debatt om förslag 2021/22:SoU13 30 mars 2022 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2021/22:SoU36 23 mars 2022 Vårdfrågor
Debatt om förslag 2021/22:SoU21 23 mars 2022 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel