Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SoU24 2 juni 2020 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser
Debatt om förslag 2019/20:SoU11 26 maj 2020 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.
Debatt om förslag 2019/20:SoU15 14 maj 2020 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården
Debatt om förslag 2019/20:SoU8 29 april 2020 Stöd till personer med funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2019/20:SoU21 16 april 2020 Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder
Debatt om förslag 2019/20:SoU10 2 april 2020 Frågor om psykisk hälsa
Debatt om förslag 2019/20:SoU6 2 april 2020 Apoteks- och läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU7 19 februari 2020 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU5 19 februari 2020 Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU4 13 februari 2020 Äldrefrågor