Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:SfU17 12 maj 2022 Socialförsäkringsfrågor
Debatt om förslag 2021/22:SfU18 5 maj 2022 Ekonomisk familjepolitik
Debatt om förslag 2021/22:SfU20 27 april 2022 Migration, asylpolitik och anhöriginvandring
Debatt om förslag 2021/22:SfU22 20 april 2022 Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2021/22:SfU16 23 mars 2022 Utlänningar i Sverige utan tillstånd
Debatt om förslag 2021/22:SfU14 23 mars 2022 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
Debatt om förslag 2021/22:SfU13 23 februari 2022 Medborgarskap
Debatt om förslag 2021/22:SfU12 23 februari 2022 Pensioner
Debatt om förslag 2021/22:SfU11 23 februari 2022 Socialavgifter