Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:JuU38 18 maj 2022 Skärpta straff för knivbrott
Debatt om förslag 2021/22:JuU53 11 maj 2022 Biometri i brottsbekämpningen
Debatt om förslag 2021/22:JuU26 11 maj 2022 Våldsbrott och brottsoffer
Debatt om förslag 2021/22:JuU28 4 maj 2022 Vapenfrågor
Debatt om förslag 2021/22:JuU27 4 maj 2022 Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2021/22:JuU22 4 maj 2022 Polisfrågor
Debatt om förslag 2021/22:JuU18 4 maj 2022 Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek
Debatt om förslag 2021/22:JuU44 27 april 2022 Nya verktyg mot gängkriminaliteten
Debatt om förslag 2021/22:JuU17 27 april 2022 Ett särskilt brott för hedersförtryck
Debatt om förslag 2021/22:JuU25 21 april 2022 Kriminalvårdsfrågor
Debatt om förslag 2021/22:JuU23 21 april 2022 Straffrättsliga frågor