Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:AU5 10 november 2021 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år
Debatt om förslag 2021/22:SkU3 13 oktober 2021 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021
Debatt om förslag 2021/22:AU4 29 september 2021 Samhall
Debatt om förslag 2021/22:AU3 29 september 2021 Genomförande av visselblåsardirektivet
Debatt om förslag 2020/21:SkU37 29 september 2021 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022
Debatt om förslag 2020/21:SkU35 2 juni 2021 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Debatt om förslag 2020/21:SkU34 2 juni 2021 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland
Debatt om förslag 2020/21:SkU31 2 juni 2021 Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre
Debatt om förslag 2020/21:SkU28 2 juni 2021 Justerad beräkning av bilförmån