Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2015/16:AU9 20 juni 2016 Jämställdhet
Debatt om förslag 2015/16:AU6 16 mars 2016 Integration
Debatt om förslag 2015/16:AU4 27 januari 2016 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Debatt om förslag 2015/16:AU2 10 december 2015 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2013/14:AU10 23 juni 2014 Subventionerade anställningar för nyanlända
Debatt om förslag 2013/14:AU9 23 juni 2014 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Debatt om förslag 2013/14:AU8 23 juni 2014 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.
Paginering