Störningar i telefonin

Just nu kan det vara svårt att nå riksdagsinformation och Riksdagsbiblioteket samt att ansöka om pressackreditering via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se eller ringa växeln: 08-786 40 00. Arbete pågår med att rätta till felet.

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2013/14:AU10 23 juni 2014 Subventionerade anställningar för nyanlända
Debatt om förslag 2013/14:AU9 23 juni 2014 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Debatt om förslag 2013/14:AU8 23 juni 2014 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.
Debatt om förslag 2013/14:AU7 2 april 2014 Arbetslöshetsförsäkringen
Debatt om förslag 2013/14:AU6 27 mars 2014 Arbetsrätt
Debatt om förslag 2013/14:AU5 20 mars 2014 Arbetsmiljö
Debatt om förslag 2013/14:AU4 5 mars 2014 Jämställdhet
Debatt om förslag 2013/14:AU3 27 februari 2014 Ungdomars väg till arbete
Debatt om förslag 2013/14:AU2 17 december 2013 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2013/14:AU1 11 december 2013 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet