Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2016/17:AU2 15 december 2016 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2016/17:AU1 14 december 2016 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2016/17:AU3 28 september 2016 Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
Debatt om förslag 2015/16:AU9 20 juni 2016 Jämställdhet
Debatt om förslag 2015/16:AU6 16 mars 2016 Integration
Debatt om förslag 2015/16:AU4 27 januari 2016 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Debatt om förslag 2015/16:AU2 10 december 2015 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv