Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Beslut 2012/13:FöU14 19 september 2013 Beslut
Beslut 2012/13:FöU13 19 september 2013 Beslut
Beslut 2012/13:SfU15 19 september 2013 Beslut
Beslut 2012/13:SfU11 19 september 2013 Beslut
Debatt om förslag 2012/13:FöU14 19 september 2013 Jämställdhet och genusfrågor
Debatt om förslag 2012/13:FöU13 19 september 2013 Försvarsmakten och vissa miljöfrågor
Debatt om förslag 2012/13:SfU16 18 september 2013 Enklare regler i socialförsäkringen
Debatt om förslag 2012/13:SfU11 18 september 2013 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn
Debatt om förslag 2012/13:CU22 18 september 2013 Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden
Interpellationsdebatt 2012/13:494 av Svedberg, Per (S) 12 september 2013 Behovet av fungerande näringspolitik
Interpellationsdebatt 2012/13:510 av Damberg, Mikael (S) 12 september 2013 Nuonaffären