Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Övrigt 16 augusti 2001 Session 1989
Övrigt 16 augusti 2001 Session 1985
Debatt om förslag 2000/01:SoU18 1 juni 2001 Ny socialtjänstlag m.m.
Debatt om förslag 2000/01:SoU17 1 juni 2001 Omskärelse av pojkar
Debatt om förslag 2000/01:BoU12 31 maj 2001 Den bostadsbidragsgrundande inkomsten för år 2001 m.m.
Övrigt 31 maj 2001 Session 1861
Debatt om förslag 2000/01:SkU24 30 maj 2001 Följdändringar till det nya studiestödssystemet
Debatt om förslag 2000/01:SkU26 30 maj 2001 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.
Debatt om förslag 2000/01:SkU27 30 maj 2001 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.