Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2018/19:NU13 12 juni 2019 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:UU12 12 juni 2019 Säkerhetspolitik
Partiledardebatt 12 juni 2019 Partiledardebatt
Partiledardebatt 12 juni 2019 Partiledardebatt - teckenspråkstolkad
Partiledardebatt 12 juni 2019 Debate between party leaders
Interpellationsdebatt 2018/19:268 av Fredrik Christensson (C) 11 juni 2019 Bra väginfrastruktur i hela landet
Interpellationsdebatt 2018/19:262 av Jessika Roswall (M) 11 juni 2019 Arlandas framtid
Interpellationsdebatt 2018/19:211 av Lars Beckman (M) 11 juni 2019 Klimatlagen och mobilitet
Interpellationsdebatt 2018/19:206 av Edward Riedl (M) 11 juni 2019 Kompensation till flygplatser i Norrland vid återinförd flygskatt
Interpellationsdebatt 2018/19:205 av Edward Riedl (M) 11 juni 2019 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland
Interpellationsdebatt 2018/19:249 av Ann-Sofie Alm (M) 11 juni 2019 Påtryckningar mot Försäkringskassan