Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:FiU24 13 juni 2019 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018
Beslut 2018/19:CU17 13 juni 2019 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:CU18 13 juni 2019 Fler tillval för hyresgäster
Frågestund 13 juni 2019 Frågestund
Debatt om förslag 2018/19:CU17 13 juni 2019 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
Beslut 2018/19:UU12 12 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:UU9 12 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:TU16 12 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:TU14 12 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:NU14 12 juni 2019 Beslut