Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Interpellationsdebatt 2021/22:451 av Janine Alm Ericson (MP) 13 maj 2022 Avräkningar från budgeten för internationellt utvecklingssamarbete
Interpellationsdebatt 2021/22:439 av Anders Åkesson (C) 13 maj 2022 Hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län
Debatt om förslag 2021/22:MJU24 12 maj 2022 Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2021/22:KrU8 12 maj 2022 Idrott och friluftsliv
Beslut 2021/22:SfU17 12 maj 2022 Beslut
Frågestund 12 maj 2022 Frågestund
Debatt om förslag 2021/22:SfU17 12 maj 2022 Socialförsäkringsfrågor
Beslut 2021/22:JuU53 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:JuU19 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:JuU26 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:20220511SkU25 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:20220511SkU24 11 maj 2022 Beslut