Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:JuU36 18 maj 2022 Effektivare bevisupptagning inom EU
Debatt om förslag 2021/22:TU15 18 maj 2022 Yrkestrafik och taxi
Debatt om förslag 2021/22:SkU27 18 maj 2022 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
Debatt om förslag 2021/22:SkU26 18 maj 2022 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd
Interpellationsdebatt 2021/22:476 av Anders Åkesson (C) 17 maj 2022 Kris för flyget
Interpellationsdebatt 2021/22:480 av Martina Johansson (C) 13 maj 2022 Samplanering av infrastrukturprojekt med lokal acceptans