Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2017/18:177 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Arbetsmarknadsutbildningar
Debatt om förslag 2017/18:KrU1 4 december 2017 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Interpellationsdebatt 2017/18:193 av Jens Holm (V) 1 december 2017 Miljön inom handelsavtalen
Interpellationsdebatt 2017/18:120 av Beatrice Ask (M) 1 december 2017 Skolans betydelse för att förebygga våldsbejakande extremism
Interpellationsdebatt 2017/18:187 av Sotiris Delis (M) 1 december 2017 It-säkerheten vid länsstyrelserna
Interpellationsdebatt 2017/18:170 av Maria Stockhaus (M) 1 december 2017 Vinstförbud
Interpellationsdebatt 2017/18:98 av Ida Drougge (M) 1 december 2017 Fallande intresse för lärarutbildningen
Interpellationsdebatt 2017/18:151 av Anette Åkesson (M) 1 december 2017 Effekterna av höjda skatter
Interpellationsdebatt 2017/18:149 av Helena Bouveng (M) 1 december 2017 Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska
Interpellationsdebatt 2017/18:147 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 1 december 2017 Utökad budgetgranskning
Interpellationsdebatt 2017/18:139 av Beatrice Ask (M) 1 december 2017 Straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år
Interpellationsdebatt 2017/18:121 av Roger Haddad (L) 1 december 2017 Byråkratiseringen av polisen