Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2018/19:AU12 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:MjU18 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:MjU17 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:UbU21 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:UbU17 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:UbU16 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:CU18 18 juni 2019 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:JuU27 18 juni 2019 Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
Debatt om förslag 2018/19:FiU42 18 juni 2019 Stärkta åtgärder mot penningtvätt
Debatt om förslag 2018/19:FiU20 18 juni 2019 Riktlinjer för den ekonomiska politiken