Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2017/18:NU1 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:TU1 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:SfU4 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:FöU1 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:MjU2 12 december 2017 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:MJU1 12 december 2017 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2017/18:FiU28 12 december 2017 Extra ändringsbudget för 2017 - kapitaltillskott till Postnord AB
Debatt om förslag 2017/18:SfU3 12 december 2017 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2017/18:SfU2 12 december 2017 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2017/18:AU1 11 december 2017 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2017/18:NU2 11 december 2017 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt