Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:SkU25 18 juni 2019 Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
Debatt om förslag 2018/19:JuU29 18 juni 2019 Vapenfrågor
Beslut 2018/19:SfU26 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:FiU21 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:FiU20 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:AU13 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:KU27 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:TU19 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:TU18 18 juni 2019 Beslut
Beslut 2018/19:TU17 18 juni 2019 Beslut