Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:FiU3 13 december 2017 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2017/18:AU2 13 december 2017 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Beslut 2017/18:SfU3 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:SfU2 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:AU1 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:NU1 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:TU1 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:SfU4 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:FöU1 12 december 2017 Beslut
Beslut 2017/18:MjU2 12 december 2017 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:MJU1 12 december 2017 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård