Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:413 av Richard Jomshof (SD) 22 juni 2020 PISA-fusket
Interpellationsdebatt 2019/20:422 av Hans Wallmark (M) 22 juni 2020 Utvecklingen i Hongkong
Interpellationsdebatt 2019/20:412 av Håkan Svenneling (V) 22 juni 2020 Rasismen i USA
Interpellationsdebatt 2019/20:417 av Alexandra Anstrell (M) 22 juni 2020 Behovet av deltidsbrandmän
Interpellationsdebatt 2019/20:414 av Thomas Morell (SD) 22 juni 2020 Polisens agerande kring demonstrationer
Öppet samråd 18 juni 2020 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Avslutning 17 juni 2020 Avslutning
Beslut 2019/20:SoU25 17 juni 2020 Beslut
Beslut 2019/20:CU25 17 juni 2020 Beslut
Beslut 2019/20:CU24 17 juni 2020 Beslut
Beslut 2019/20:SkU25 17 juni 2020 Beslut
Beslut 2019/20:SkU24 17 juni 2020 Beslut