Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Kemikaliepolitik
Debatt om förslag 2022/23:MJU6 9 mars 2023 Kemikaliepolitik
Stillbild från Debatt om förslag: Vattenvård
Debatt om förslag 2022/23:MJU7 9 mars 2023 Vattenvård
Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur
Debatt om förslag 2022/23:MJU5 22 februari 2023 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2022/23:MJU1 20 december 2022 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2022/23:MJU2 17 december 2022 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Stillbild från Debatt om förslag: EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier
Debatt om förslag 2022/23:MJU4 7 december 2022 EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier
Stillbild från Debatt om förslag: En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning
Debatt om förslag 2022/23:MJU3 7 december 2022 En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning
Stillbild från Debatt om förslag: Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023
Debatt om förslag 2021/22:MJU31 22 juni 2022 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023