Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2022/23:KU11 25 januari 2023 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Stillbild från Debatt om förslag: Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2022/23:KU5 25 januari 2023 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och  universitetsforskning
Debatt om förslag 2022/23:UbU1 21 december 2022 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Stillbild från Debatt om förslag: En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023
Debatt om förslag 2022/23:SkU9 21 december 2022 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2022/23:FiU5 21 december 2022 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Debatt om förslag 2022/23:FiU4 21 december 2022 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2022/23:FiU3 21 december 2022 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2022/23:FiU2 21 december 2022 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2022/23:UbU2 20 december 2022 Utgiftsområde 15 Studiestöd