Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2017/18:200 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön
Interpellationsdebatt 2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V) 5 december 2017 Utvärdering av den tillfälliga lagen
Interpellationsdebatt 2017/18:171 av Boriana Åberg (M) 5 december 2017 Migrationsverkets skulder till kommunerna
Interpellationsdebatt 2017/18:140 av Lotta Finstorp (M) 5 december 2017 Migrationsverkets skulder till kommunerna
Interpellationsdebatt 2017/18:135 av Johan Forssell (M) 5 december 2017 Unga utan asylskäl
Interpellationsdebatt 2017/18:134 av Johan Forssell (M) 5 december 2017 Arbetet med återvändande
Interpellationsdebatt 2017/18:159 av Helena Bonnier (M) 5 december 2017 Fler enkla jobb
Interpellationsdebatt 2017/18:154 av Isabella Hökmark (M) 5 december 2017 Förutsättningarna för dataspelsnäringen
Interpellationsdebatt 2017/18:180 av Christian Holm Barenfeld (M) 5 december 2017 Framtiden för public service
Interpellationsdebatt 2017/18:178 av Olof Lavesson (M) 5 december 2017 Framtiden för den statliga filmpolitiken
Interpellationsdebatt 2017/18:157 av Eva Lohman (M) 5 december 2017 Barn med funktionsvariationer på kulturskolan
Interpellationsdebatt 2017/18:156 av Eva Lohman (M) 5 december 2017 Utredningen om bättre skydd mot diskriminering