Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:FiU3 13 december 2017 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2017/18:AU2 13 december 2017 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2017/18:MJU1 12 december 2017 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2017/18:FiU28 12 december 2017 Extra ändringsbudget för 2017 - kapitaltillskott till Postnord AB
Debatt om förslag 2017/18:SfU3 12 december 2017 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2017/18:SfU2 12 december 2017 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2017/18:AU1 11 december 2017 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2017/18:NU2 11 december 2017 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2017/18:NU1 11 december 2017 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2017/18:TU1 8 december 2017 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2017/18:SfU4 8 december 2017 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2017/18:FöU1 7 december 2017 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap