Testa dina kunskaper om konstitutionella frågor - Riksdagen

Testa dina kunskaper om konstitutionella frågor

Publicerad: 9 maj 2018

Vad heter grundlagarna, vad innebär det att vara en monarki och vad är egentligen parlamentarism? Testa dina kunskaper om konstitutionella frågor.

1 av 9
Regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är tre av våra fyra grundlagar. Vad heter den fjärde?
2 av 9
Grundlagar är svårare att ändra än vanliga lagar. Hur görs en grundlagsändring?
3 av 9
Vad innebär det att Sverige är en monarki?
4 av 9
Myndigheter har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som människor skriver. I vilken grundlag står detta?
5 av 9
Vad reglerar successionsordningen?
6 av 9
Vilket ord saknas i den här portalparagrafen ur regeringsformen. ”All offentlig makt i Sverige utgår från ….
7 av 9
Vad är offentlighetsprincipen?
8 av 9
I Sverige har vi haft fem nationella folkomröstningar. Vad handlade den senaste folkomröstningen om som ägde rum 2003?
9 av 9
Vad är parlamentarism?