Sverige har fått en ny regering

Stefan Löfven (S) är ny statsminister i en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Mandatperioden 2014–2018 i film

Flyktingkrisen, amorteringskrav och frågor om personlig assistans. Det är några av de frågor som har debatterats i riksdagen under mandatperioden. Tusentals beslut har fattats och riksdagen har också arbetat intensivt med EU-frågor.