Regeringsbildning pågår

Den 14 december röstade riksdagen nej till talmannens förslag om Stefan Löfvén (S) som statsminister. Talman Andreas Norlén arbetar nu vidare med regeringsbildningen.

Mandatperioden 2014–2018 i film

Flyktingkrisen, amorteringskrav och frågor om personlig assistans. Det är några av de frågor som har debatterats i riksdagen under mandatperioden. Tusentals beslut har fattats och riksdagen har också arbetat intensivt med EU-frågor.