Kulturutskottet

Två skulpturer står i Nationalmuseums ljusgård.
Foto: Fredrik Funck / TT

Hur ska statens stöd till kulturen och idrottsrörelsen se ut? Frågor om kultur, idrott, radio- och tv i allmänhetens tjänst och folkbildning ligger på kulturutskottets bord. Ungdomspolitik, spelmarknaden, övergripande frågor om civila samhället och olika trossamfund är andra områden för utskottet.

En hög med papper på ett bord.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

En del av en jordglob är inzoomad. Några av Europas länder syns.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Ett kollage av riksdagens tryckta publikationer.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Ett stapeldiagram i grönt.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.