Teckenspråkstolkade beslut i maj 2023

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i maj 2023

Deltagande i terroristorganisation blir ett nytt brott i terroristbrottslagen (JuU20)

3 maj 2023

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (JuU8)

3 maj 2023

Större tillgänglighetskrav på produkter och tjänster (SoU10)

3 maj 2023

Inget krav på danstillstånd på platser som inte är offentliga (JuU22)

24 maj 2023

Ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (UbU13)

31 maj 2023

Nya ämnen på schemat och andra ändringar inom gymnasieskolan (UbU14)

31 maj 2023

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (SkU18)

31 maj 2023