Teckenspråkstolkade beslut i juni 2023

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i juni 2023

En ny lag om ordningsvakter (JuU23)

7 juni 2023

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (AU10)

7 juni 2023

Ja till regeringens vårändringsbudget (FiU21)

20 juni 2023

Utökade möjligheter för polisen till personkontroll och kamerabevakning i gränsnära områden (JuU26)

20 juni 2023

Wagnergruppen bör listas som terroristgrupp av EU (UU10)

20 juni 2023

Ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (FiU35)

21 juni 2023

Tillfällig flaggdag på 50-årsdagen av kungens trontillträde (KU41)

21 juni 2023