Teckenspråkstolkade beslut i januari 2023

Här hittar du de beslut som teckenspråkstolkades i januari 2023

Barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga ska stärkas (SoU9)

25 januari 2023

Sekretess ska gälla när Försäkringskassan handlägger ärenden om elstöd (KU16)

25 januari 2023

Ökad kontroll i sjukvården (SoU5)

25 januari 2023