Sök

Avdelning
Hoppa till filter

14 707 träffar, Sökning utan sökord, filtrerat på Kommittédirektiv, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Den framtida regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken

  Kommittédirektiv 2024:69

  Den framtida regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 11 juli 2024 Den nuvarande inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken Den sammanhållna landsbygdspolitiken Ytterligare fonder och program
  Datum
  2024-07-11
 • Dokument & lagar

  Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Kommittédirektiv 2024:68

  Skärpta villkor för anhöriginvandring Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 11 juli 2024 Regelverket för anhöriginvandring behöver ses över Uppdraget att göra en översyn av reglerna för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren
  Datum
  2024-07-11
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förbättrad process för säkerhetsprövningar (Ju 2023:11)

  Kommittédirektiv 2024:67 kommittébeteckning: Ju 2023:11

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förbättrad process för säkerhetsprövningar Ju 2023:11 Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2024 Dir. 2024:67 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förbättrad process för säkerhetsprövningar Ju 2023:11 Beslut vid regeringssammanträde
  Datum
  2024-07-04
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om språkkrav för personal i äldreomsorgen (S 2023:03)

  Kommittédirektiv 2024:66 kommittébeteckning: S 2023:03

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om språkkrav för personal i äldreomsorgen S 2023:03 Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2024 Dir. 2024:66 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om språkkrav för personal i äldreomsorgen S 2023:03 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli
  Datum
  2024-07-04
 • Dokument & lagar

  Nationell rådgivare för stärkt privat-offentlig samverkan i totalförsvaret

  Kommittédirektiv 2024:65 kommittébeteckning: Fö 2024:02

  Nationell rådgivare för stärkt privat-offentlig samverkan i totalförsvaret Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2024 Fredstida förberedelser måste öka Uppdraget att följa upp och analysera arbetet med en stärkt försörjningsberedskap Rådgivaren ska därför Rådgivaren ska därför Konsekvensbeskrivningar
  Datum
  2024-06-27
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en minskad administrativ börda för förskollärare och lärare (U 2023:01)

  Kommittédirektiv 2024:64 kommittébeteckning: U 2023:01

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en minskad administrativ börda för förskollärare och lärare U 2023:01 Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2024 Tid för att genomföra undervisning Utredaren ska därför Tid för att planera och följa upp undervisning Utredaren ska därför Effekterna
  Datum
  2024-06-27
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta krav för att förvärva svenskt medborgarskap (Ju 2023:17)

  Kommittédirektiv 2024:63 kommittébeteckning: Ju 2023:17

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta krav för att förvärva svenskt medborgarskap Ju 2023:17 Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2024 Regelverket om förvärv av medborgarskap via anmälan bör ses över Utredaren ska Möjligheten att få dispens från naturalisationsvillkoren om det
  Datum
  2024-06-27
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av nivån på målet för den offentliga sektorns finansiella sparande (Fi 2023:10)

  Kommittédirektiv 2024:62 kommittébeteckning: Fi 2023:10

  Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av nivån på målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Fi 2023:10 Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2024 Kommittén ska därför Konsekvensbeskrivningar Redovisning av uppdraget Dir. 2024:62 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv
  Datum
  2024-06-27
 • Dokument & lagar

  En moderniserad reglering av handel med ädelmetallarbeten

  Kommittédirektiv 2024:61

  En moderniserad reglering av handel med ädelmetallarbeten Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2024 Regleringen av handel med ädelmetallarbeten behöver moderniseras Det nuvarande systemet för kontrollstämpling är sårbart Uppdraget att föreslå hur regleringen för handel med och kontroll
  Datum
  2024-06-20
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd (LI 2023:01)

  Kommittédirektiv 2024:60 kommittébeteckning: LI 2023:01

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd LI 2023:01 Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2024 Dir. 2024:60 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och
  Datum
  2024-06-20
 • Dokument & lagar

  Ökad digitalisering på socialförsäkringsområdet för att motverka bidragsbrott och förebygga felaktiga utbetalningar

  Kommittédirektiv 2024:59

  Ökad digitalisering på socialförsäkringsområdet för att motverka bidragsbrott och förebygga felaktiga utbetalningar Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2024 Digitaliseringens möjligheter bör utredas Uppdraget att möjliggöra för myndigheterna att med stöd av digitalisering ta tillvara
  Datum
  2024-06-20
 • Dokument & lagar

  En översyn av hästnäringen - för företagande, kompetensförsörjning och inkludering

  Kommittédirektiv 2024:58

  En översyn av hästnäringen för företagande, kompetensförsörjning och inkludering Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2024 Utredaren ska bland annat Uppdraget att stärka företagandet och öka sysselsättningen inom hästnäringen Utredaren ska därför Uppdraget att kartlägga utbildningsbehovet
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Accelerationskontor för att underlätta industrins omställning

  Kommittédirektiv 2024:57

  Accelerationskontor för att underlätta industrins omställning Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2024 Uppdraget att samordna komplexa industrietableringar En samlad ingång för storskaliga industrisatsningar som främjar samhällets klimatomställning Accelerationskontoret ska därför
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  En god arbetsmiljö för ett förändrat arbetsliv

  Kommittédirektiv 2024:56

  En god arbetsmiljö för ett förändrat arbetsliv Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2024 Uppdraget att ta fram ett förslag till arbetsmiljöstrategi Ett hållbart arbetsliv Utredaren ska därför Ett hälsosamt arbetsliv Utredaren ska därför Ett tryggt arbetsliv Utredaren ska därför
  Datum
  2024-06-05
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård (S 2023:10)

  Kommittédirektiv 2024:55 kommittébeteckning: S 2023:10

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård S 2023:10 Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2024 Dir. 2024:55 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård
  Datum
  2024-06-05
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet (Ju 2022:12)

  Kommittédirektiv 2024:54 kommittébeteckning: Ju 2022:12

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet Ju 2022:12 Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 30 maj 2024 Dir. 2024:54 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet Ju 2022:12 Beslut vid regeringssammanträde den 30 maj 2024 Förlängd
  Datum
  2024-05-30
 • Dokument & lagar

  Anpassning av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till riktåldern för pension

  Kommittédirektiv 2024:53

  Anpassning av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till riktåldern för pension Innehåll Anpassning av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till riktåldern för pension Sammanfattning Uppdraget att knyta las-åldern till riktåldern för pension Riktåldern för pension Las-åldern och anpassning
  Datum
  2024-05-30
 • Dokument & lagar

  Tillträde till och genomförande av avtalet inom ramen för FN:s havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion

  Kommittédirektiv 2024:52

  Tillträde till och genomförande av avtalet inom ramen för FN:s havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 30 maj 2024 Uppdraget att föreslå författningsändringar som ett svenskt
  Datum
  2024-05-30
 • Dokument & lagar

  Ett implementeringsråd för genomförande av EU-rättsakter med konsekvenser för företag i Sverige

  Kommittédirektiv 2024:51

  Ett implementeringsråd för genomförande av EU-rättsakter med konsekvenser för företag i Sverige Innehåll Kommittédirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2024 Implementeringsrådet ska Bakgrund Uppdraget att ta fram underlag med analyser av frågor i kommande EU-rättsakter av särskilt intresse för företag
  Datum
  2024-05-23
 • Dokument & lagar

  Bättre styrning för en tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård med god kontinuitet

  Kommittédirektiv 2024:50

  Bättre styrning för en tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård med god kontinuitet Innehåll Kommittédirektiv Sammanfattning Patienter bör ges möjlighet att tidigare än i dag få vård hos en annan vårdgivare med kortare väntetider Utredaren ska därför Det är prioriterat med vård i tid för barn och unga med psykisk
  Datum
  2024-05-23
Bevaka via RSS