Sök

Avdelning
Hoppa till filter

4 703 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Statens offentliga utredningar, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Allmänna sammankomster och Sveriges säkerhet

  Statens offentliga utredningar 2024:52

  Allmänna sammankomster och Sveriges säkerhet Allmänna sammankomster och Sveriges säkerhet Betänkande av Utredningen om stärkt skydd för Sveriges säkerhet vid allmänna sammankomster Stockholm 2024 SOU 2024:52 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen,
  Datum
  2024-07-05
 • Dokument & lagar

  En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess

  Statens offentliga utredningar 2024:51

  sou 2024 51 En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess Slutbetänkande av Utredningen om Anonyma vittnen Stockholm 2024 SOU 2024:51 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig
  Datum
  2024-07-05
 • Dokument & lagar

  Nätt och jämnt, del 2

  Statens offentliga utredningar 2024:50

  sou 2024 50 d2 Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn Del 2 Bilagor Betänkande av Utjämningskommittén 2022 Stockholm 2024 SOU 2024:50 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara
  Datum
  2024-07-05
  Bilaga
  se huvuddokumentet för mer information
 • Dokument & lagar

  Nätt och jämnt

  Statens offentliga utredningar 2024:50

  sou 2024 50 Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn Del 1 Betänkande av Utjämningskommittén 2022 Stockholm 2024 SOU 2024:50 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på remiss
  Datum
  2024-07-05
 • Dokument & lagar

  Arbetslöshetsförsäkringen vid störning, kris eller krig

  Statens offentliga utredningar 2024:49

  sou 2024 49 Arbetslöshetsförsäkringen vid störning, kris eller krig Betänkande av Utredningen om arbetslöshetsförsäkringen vid störning, kris eller krig Stockholm 2024 SOU 2024:49 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information
  Datum
  2024-07-05
 • Dokument & lagar

  Ett ändamålsenligt samhällsskydd Volym 2

  Statens offentliga utredningar 2024:48

  sou 2024 48 d2 Ett ändamålsenligt samhällsskydd Vissa reformer av straff- och straffverkställighetslagstiftningen Volym 2 Betänkande av Utredningen om påföljder, återfall och verkställighet Stockholm 2024 SOU 2024:48 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen,
  Datum
  2024-07-05
  Bilaga
  se huvuddokumentet för mer information
 • Dokument & lagar

  Ett ändamålsenligt samhällsskydd Volym 1

  Statens offentliga utredningar 2024:48

  sou 2024 48 Ett ändamålsenligt samhällsskydd Vissa reformer av straff- och straffverkställighetslagstiftningen Volym 1 Betänkande av Utredningen om påföljder, återfall och verkställighet Stockholm 2024 SOU 2024:48 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen,
  Datum
  2024-07-05
 • Dokument & lagar

  Digital myndighetspost

  Statens offentliga utredningar 2024:47

  Digital myndighetspost Digital myndighetspost Betänkande av Utredningen om digital post Stockholm 2024 SOU 2024:47 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
  Datum
  2024-07-05
 • Dokument & lagar

  Ny lag om internationella sanktioner

  Statens offentliga utredningar 2024:46

  sou 2024 46 Ny lag om internationella sanktioner Genomförande av EU:s sanktionsdirektiv Betänkande av 2023 års sanktionsutredning Stockholm 2024 SOU 2024:46 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara
  Datum
  2024-07-05
 • Dokument & lagar

  Skärpta regler om ungdomsövervakning och straffreduktion för unga

  Statens offentliga utredningar 2024:39

  sou 2024 39 Skärpta regler om ungdomsövervakning och straffreduktion för unga Delbetänkande av Utredningen om skärpta regler för unga lagöverträdare Stockholm 2024 SOU 2024:39 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information
  Datum
  2024-07-05
 • Dokument & lagar

  Staten och kommunsektorn - samverkan, självstyrelse, styrning

  Statens offentliga utredningar 2024:43

  sou 2024 43 Staten och kommunsektorn samverkan, självstyrelse, styrning Betänkande av Utredningen om statens samverkan med kommunsektorn Stockholm 2024 SOU 2024:43 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som
  Datum
  2024-06-24
 • Dokument & lagar

  Kompletterande bestämmelser till EU:s reviderade förordning om elektronisk identifiering

  Statens offentliga utredningar 2024:45

  sou 2024 45 Kompletterande bestämmelser till EU:s reviderade förordning om elektronisk identifiering Slutbetänkande av Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet Stockholm 2024 SOU 2024:45 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB
  Datum
  2024-06-17
 • Dokument & lagar

  Stärkt kontroll av fusk i livsmedelskedjan

  Statens offentliga utredningar 2024:44

  sou 2024 44 Stärkt kontroll av fusk i livsmedelskedjan Betänkande av Utredningen mot fusk i livsmedelskedjan Stockholm 2024 SOU 2024:44 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig
  Datum
  2024-06-14
 • Dokument & lagar

  Styrkraft för lyckad integration

  Statens offentliga utredningar 2024:41

  sou 2024 41 Styrkraft för lyckad integration Slutbetänkande av utredningen om En målstyrd integrationspolitik Stockholm 2024 SOU 2024:41 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på remiss finns
  Datum
  2024-06-14
 • Dokument & lagar

  Bildning, utbildning och delaktighet

  Statens offentliga utredningar 2024:42

  sou 2024 42 Bildning, utbildning och delaktighet folkbildningspolitik i en ny tid Betänkande av Folkbildningsutredningen Stockholm 2024 SOU 2024:42 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på remiss
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Förenkla och förbättra!

  Statens offentliga utredningar 2024:36

  sou 2024 36 Förenkla och förbättra Betänkande av Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag Stockholm 2024 SOU 2024:36 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på remiss finns
  Datum
  2024-06-04
 • Dokument & lagar

  Digitala fastighetsköp & Förköpsrätt vid fastighetstransaktioner

  Statens offentliga utredningar 2024:38

  sou 2024 38 Digitala fastighetsköp Förköpsrätt vid fastighetstransaktioner Betänkande av Utredningen om En ny förköpslag Stockholm 2024 SOU 2024:38 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på remiss
  Datum
  2024-05-31
 • Dokument & lagar

  Förbättrade ränteavdragsregler för företag

  Statens offentliga utredningar 2024:37

  sou 2024 37 Förbättrade ränteavdragsregler för företag Slutbetänkande av 2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor Stockholm 2024 SOU 2024:37 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som
  Datum
  2024-05-31
 • Dokument & lagar

  Genomförande av lönetransparensdirektivet

  Statens offentliga utredningar 2024:40

  sou 2024 40 Genomförande av lönetransparensdirektivet Betänkande av Utredningen om genomförande av lönetransparensdirektivet Stockholm 2024 SOU 2024:40 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information för dem som ska svara på
  Datum
  2024-05-29
 • Dokument & lagar

  En framtid för alm och ask - förädling, forskning och finansiering

  Statens offentliga utredningar 2024:35

  sou 2024 35 En framtid för alm och ask förädling, forskning och finansiering Betänkande av Utredningen om Skogsträdsförädling för ökad motståndskraft Stockholm 2024 SOU 2024:35 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1. Information
Bevaka via RSS