Sök

Avdelning
Hoppa till filter

16 576 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Interpellationer, Utskottens yttranden, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

  Yttrande 2023/24:JuU2y

  Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte
  2023-10-03
 • Dokument & lagar

  Skolinspektionens utökade uppdrag

  Interpellation 2023/24:56 av Linus Sköld (S)

  Interpellation 2023/24:56 Skolinspektionens utökade uppdrag av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L I Dagens Nyheter den 3 oktober publicerades en granskning om hur mycket tillsynen av skolkoncernen Thoréngruppen kostar 2023. Generaldirektören bedömer att hisnande 5 000 arbetstimmar ägnats åt tillsynen bara i
  Inlämnad
  2023-10-03
  Svarsdatum
  2023-10-19
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Dokument & lagar

  Icke-medborgares rösträtt i svenska val

  Interpellation 2023/24:55 av Pontus Andersson Garpvall (SD)

  Interpellation 2023/24:55 Icke-medborgares rösträtt i svenska val av Pontus Andersson Garpvall SD till Statsrådet Erik Slottner KD För att ha rösträtt i kommun- och regionval måste man vara införd i röstlängden för den specifika kommunen och regionens val. Alla svenska, isländska, norska och EU-länders medborgare som
  Inlämnad
  2023-10-03
  Svarsdatum
  2023-10-17
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Dokument & lagar

  Ekonomisk brottslighet och kriminellas användning av företag som brottsverktyg

  Interpellation 2023/24:54 av Lars Isacsson (S)

  Interpellation 2023/24:54 Ekonomisk brottslighet och kriminellas användning av företag som brottsverktyg av Lars Isacsson S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Under de senaste åren har ekonomisk brottslighet och dess påverkan på samhället blivit alltmer framträdande. Ekobrottsmyndigheten varnar för att kriminella
  Inlämnad
  2023-10-03
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Dokument & lagar

  Skuldregister

  Interpellation 2023/24:53 av Angelica Lundberg (SD)

  Interpellation 2023/24:53 Skuldregister av Angelica Lundberg SD till Statsrådet Erik Slottner KD Den förra, socialdemokratiska regeringen tillsatte efter lång debatt i november 2021 en utredning för att föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Uppdraget var att granska marknaden för
  Inlämnad
  2023-10-02
  Svarsdatum
  2023-10-17
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Dokument & lagar

  Konsekvenser för SIUS när anslaget 1:4 omfördelas

  Interpellation 2023/24:52 av Jim Svensk Larm (S)

  Interpellation 2023/24:52 Konsekvenser för SIUS när anslaget 1:4 omfördelas av Jim Svensk Larm S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är 20 procent, skriver regeringen i sin budget för 2024. Samtidigt var arbetslösheten
  Inlämnad
  2023-09-29
  Svarsdatum
  2023-10-26
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
 • Dokument & lagar

  Arbetsplatsolyckor

  Interpellation 2023/24:51 av Jim Svensk Larm (S)

  Interpellation 2023/24:51 Arbetsplatsolyckor av Jim Svensk Larm S till Statsrådet Paulina Brandberg L Alla som kan jobba ska jobba brukar höras ofta i debatterna. Men minst lika viktigt är att ingen ska dö på sitt arbete eller till följd av sitt arbete. Trots det dör alldeles för många i arbetsplatsolyckor. Bara hittills
  Inlämnad
  2023-09-29
  Svarsdatum
  2023-10-20
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Dokument & lagar

  Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

  Yttrande 2023/24:FiU1y

  Finansutskottets yttrande 2023/24:FiU1y Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 september 2023 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2022/23:119 Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och de två följdmotionerna
  2023-09-29
 • Dokument & lagar

  Pensionsmyndighetens oberoende

  Interpellation 2023/24:50 av David Perez (SD)

  Interpellation 2023/24:50 Pensionsmyndighetens oberoende av David Perez SD till Statsrådet Anna Tenje M Det har pågått en omfattande debatt kring medborgare som är födda 1957. Bakgrunden är att de beskattats mer än som ursprungligen tänkts. Det gläder mig att regeringen beslutat att återbetala de medel som felaktigt krävts
  Inlämnad
  2023-09-28
  Svarsdatum
  2023-10-26
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Dokument & lagar

  Situationen på bostadsmarknaden

  Interpellation 2023/24:49 av Malcolm Momodou Jallow (V)

  Interpellation 2023/24:49 Situationen på bostadsmarknaden av Malcolm Momodou Jallow V till Statsrådet Andreas Carlson KD Politik gör skillnad och kan förändra. Men förändring kräver både att rätt politiska beslut tas och att tillräckligt med resurser avsätts, om det är vad som krävs för att genomföra reformer som leder
  Inlämnad
  2023-09-29
  Svarsdatum
  2023-10-20
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Dokument & lagar

  Åtgärder för att förhindra gängens fortlevnad

  Interpellation 2023/24:48 av Marcus Wennerström (S)

  Interpellation 2023/24:48 Åtgärder för att förhindra gängens fortlevnad av Marcus Wennerström S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Under ett dygn i slutet av september dog tre människor i, vad det verkar, tre olika gängrelaterade våldsdåd i Sverige. Utvecklingen är oerhört tragisk och förövarna ska gripas, dömas
  Inlämnad
  2023-09-29
  Svarsdatum
  2023-10-17
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Dokument & lagar

  Järnvägens kapacitet

  Interpellation 2023/24:47 av Gunilla Svantorp (S)

  Interpellation 2023/24:47 Järnvägens kapacitet av Gunilla Svantorp S till Statsrådet Andreas Carlson KD Ett av de första besluten den här regeringen tog var att stoppa utbyggnaden av nya stambanor. I stället gavs uppdrag till Trafikverket att återkomma med förändrade förslag, vilket man gjorde innan sommaren 2023. Alla
  Inlämnad
  2023-09-28
  Svarsdatum
  2023-10-20
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Dokument & lagar

  Trafikläget på Ekerö under bygget av Förbifart Stockholm

  Interpellation 2023/24:46 av Thomas Morell (SD)

  Interpellation 2023/24:46 Trafikläget på Ekerö under bygget av Förbifart Stockholm av Thomas Morell SD till Statsrådet Andreas Carlson KD Förbifart Stockholm E4 är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen som förbifarten utgör binder ihop norra och södra Stockholm. En del
  Inlämnad
  2023-09-28
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Dokument & lagar

  Åtgärder mot bakgrund av Trafikverkets utredningar

  Interpellation 2023/24:45 av Carina Ödebrink (S)

  Interpellation 2023/24:45 Åtgärder mot bakgrund av Trafikverkets utredningar av Carina Ödebrink S till Statsrådet Andreas Carlson KD Regeringen beslutade i december 2022 att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg, pausa projektet GöteborgBorås samt snarast avsluta projektet HässleholmLund. I samband
  Inlämnad
  2023-09-28
  Svarsdatum
  2023-10-20
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Dokument & lagar

  Sveriges nationella klimatmål

  Interpellation 2023/24:44 av Joakim Järrebring (S)

  Interpellation 2023/24:44 Sveriges nationella klimatmål av Joakim Järrebring S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Regeringens politik på klimat- och miljöområdet möter skarp kritik och stor oro från alla håll i samhället. Svenska folkets förväntningar på att regeringen ska verka för att uppnå de nationella klimatmålen sviks,
  Inlämnad
  2023-09-28
  Svarsdatum
  2023-10-17
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Dokument & lagar

  Punktskatter i budgetpropositionen för 2024

  Interpellation 2023/24:43 av Sofia Amloh (S)

  Interpellation 2023/24:43 Punktskatter i budgetpropositionen för 2024 av Sofia Amloh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Punktskatter är en viktig del av vårt skattesystem som påverkar både ekonomin och samhället i stort. Punktskatter används för att styra människors beteenden. Syftet är att stödja folk att till exempel
  Inlämnad
  2023-09-28
  Svarsdatum
  2023-11-07
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud

  Interpellation 2023/24:42 av Ciczie Weidby (V)

  Interpellation 2023/24:42 Uppdrag om att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud av Ciczie Weidby V till Statsrådet Paulina Brandberg L Den 14 september 2023 fattade regeringen beslut om att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder, tillvägagångssätt, initiativ eller liknande som kan leda till
  Inlämnad
  2023-09-28
  Svarsdatum
  2023-10-20
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Dokument & lagar

  Statens ansvar vid industrietableringar

  Interpellation 2023/24:41 av Peder Björk (S)

  Interpellation 2023/24:41 Statens ansvar vid industrietableringar av Peder Björk S till Statsrådet Andreas Carlson KD Det pågår en omfattande etablering av ny grön industri i hela norra Sverige. Västernorrland är inget undantag. Det planeras för och genomförs investeringar i anläggningar för bland annat vätgas, fossilfri
  Inlämnad
  2023-09-28
  Svarsdatum
  2023-10-20
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Dokument & lagar

  Filmarkivet i Grängesberg

  Interpellation 2023/24:40 av Sofie Eriksson (S)

  Interpellation 2023/24:40 Filmarkivet i Grängesberg av Sofie Eriksson S till Utbildningsminister Mats Persson L Filmarkivet i Grängesberg är en viktig och levande källa till kunskap om svenska folkets liv och arbete under 1900-talet. Arkivet är unikt i sitt slag och har till uppgift att samla in, vårda, bevara och tillgängliggöra
  Inlämnad
  2023-09-27
  Besvarare
  Utbildningsminister Mats Persson (L)
 • Dokument & lagar

  Studieförbundens insatser för integration på arbetsmarknaden

  Interpellation 2023/24:39 av Serkan Köse (S)

  Interpellation 2023/24:39 Studieförbundens insatser för integration på arbetsmarknaden av Serkan Köse S till Utbildningsminister Mats Persson L Studieförbunden har länge varit en hörnsten i integrationsarbetet för asylsökande och utrikes födda kvinnor i Sverige. Deras ovärderliga arbete inriktar sig på svenskundervisning
  Inlämnad
  2023-09-27
  Svarsdatum
  2023-10-05
  Besvarare
  Utbildningsminister Mats Persson (L)