Sök

Avdelning
Hoppa till filter

445 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på EU-nämndens verksamhetsberättelser, Utskottens verksamhetsberättelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

  Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:UU Utskottets ämnesområden Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete
  • Dokument & lagar

   Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

   Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23: Utskottets ämnesområden Utrikes- och försvarsutskotten beslutade under 2022/23 års riksmöte om att bereda ett ärende gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat ett betänkande:Svenskt
   • Dokument & lagar

    Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

    Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 Utbildningsutskottets ämnesområden Utbildningsutskottet bereder ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet högre utbildning, forskning och rymdfrågor studiestöd anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning
    • Dokument & lagar

     Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

     Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 Utskottets ämnesområden Trafikutskottet bereder ärenden om vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, post, elektroniska kommunikationer, it-politik, anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 2022/23:TU TRAFIKUTSKOTTETS
     • Dokument & lagar

      Socialutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

      Socialutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 Utskottets ämnesområden Socialutskottet bereder ärenden om omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor alkoholpolitiska
      • Dokument & lagar

       Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

       Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:SkU Utskottets ämnesområden Skatteutskottet bereder ärenden om statliga och kommunala skatter skatteförfarandet folkbokföring exekutionsväsendet anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution. 1 2022/23:SkU SKATTEUTSKOTTETS VERKSAMHET RIKSMÖTET 2022/23
       • Dokument & lagar

        Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

        Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:SfU Utskottets ämnesområden Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkringsbalken och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i denna, i den mån ärendena inte hör till ett annat utskotts beredningsområde familjeförmåner
        • Dokument & lagar

         Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

         Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:NU Utskottets ämnesområden Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor industri och hantverk handel immaterialrätt energipolitik regional utvecklingspolitik statlig företagsamhet
         • Dokument & lagar

          Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

          Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:MJU Utskottets ämnesområden Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden om jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske vädertjänst naturvård miljövård i övrigt som inte tillhör ett annat utskotts beredningsområde anslag inom utgiftsområdena
          • Dokument & lagar

           Konstitutionsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

           Konstitutionsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:KU Utskottets ämnesområden Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden om lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen lagstiftning om radio, television och film yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet press- och partistöd
           • Dokument & lagar

            Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

            Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 Utskottets ämnesområden Kulturutskottet bereder ärenden om allmänna kultur- och bildningsändamål kulturarv folkbildning ungdomsverksamhet internationellt kulturellt samarbete idrotts- och friluftsverksamhet tillsyn och reglering av spelmarknaden trossamfund och radio
            • Dokument & lagar

             Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

             Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:JuU Justitieutskottets ämnesområden Justitieutskottet bereder ärenden om domstolarna arrendenämnderna och hyresnämnderna åklagarväsendet polisväsendet rättsmedicinen kriminalvården brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära samband
             • Dokument & lagar

              Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

              Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 Utskottets ämnesområden Försvarsutskottet bereder ärenden om Totalförsvar samhällets räddningstjänst åtgärder för att minska samhällets sårbarhet kärnteknisk säkerhet och strålskydd sjö- och kustövervakning, allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning
              • Dokument & lagar

               Finansutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

               Finansutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 Utskottets ämnesområden Finansutskottet bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statens budget och bereda ärenden om utgiftstak och ramar
               • Dokument & lagar

                Civilutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

                Civilutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:CU Utskottets ämnesområden Civilutskottet bereder ärenden om äktenskaps-föräldra-ärvda-jorda-handels- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredningsområde
                • Dokument & lagar

                 Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23

                 Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2022/23 2022/23:AU Utskottets ämnesområden Arbetsmarknadsutskottet bereder ärenden om arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning integration åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena
                 • Dokument & lagar

                  EU-nämndens verksamhet riksmötet 2022/23

                  EU-nämndens verksamhet riksmötet 2022/23 EU-nämndens verksamhetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom
                  • Dokument & lagar

                   Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2021/22

                   Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2021/22 Utskottets ämnesområden Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete allt i den
                   • Dokument & lagar

                    Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2021/22

                    Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2021/22 Utskottets ämnesområden Utrikes- och försvarsutskotten beslutade under 2021/22 års riksmöte om att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat två betänkanden: Svenskt
                    • Dokument & lagar

                     Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2021/22

                     Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2021/22 Utbildningsutskottets ämnesområden Utbildningsutskottet bereder ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet högre utbildning, forskning och rymdfrågor studiestöd anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning
                     Bevaka via RSS