Sök

Avdelning
Hoppa till filter

36 096 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Riksdagsskrivelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:3

  Riksdagsskrivelse 2022/23:3

  Riksdagsskrivelse 2023/24:3 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU32 Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 september 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:2

  Riksdagsskrivelse 2022/23:2

  Riksdagsskrivelse 2023/24:2 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU31 Hemliga tvångsmedel effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 september 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:1

  Riksdagsskrivelse 2022/23:1

  Riksdagsskrivelse 2023/24:1 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU34 Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda upphävande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 september 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:267

  Riksdagsskrivelse 2022/23:267

  Riksdagsskrivelse 2022/23:267 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU32 Ändringar i statens budget för 2023 Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 augusti 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:266

  Riksdagsskrivelse 2022/23:266

  Riksdagsskrivelse 2022/23:266 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU35 Utbetalningsmyndigheten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:265

  Riksdagsskrivelse 2022/23:265

  Riksdagsskrivelse 2022/23:265 Riksbanksfullmäktige Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU24 Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:264

  Riksdagsskrivelse 2022/23:264

  Riksdagsskrivelse 2022/23:264 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU41 En tillfällig allmän flaggdag för att högtidlighålla 50-årsdagen av konungens trontillträde får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:263

  Riksdagsskrivelse 2022/23:263

  Riksdagsskrivelse 2022/23:263 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU40 Utredning om stödet till den politiska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:262

  Riksdagsskrivelse 2022/23:262

  Riksdagsskrivelse 2022/23:262 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU32 Översyn av JO-ämbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2022/23:260 till Riksdagsstyrelsen Riksdagsskrivelse 2022/23:261 till
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:261

  Riksdagsskrivelse 2022/23:261

  Riksdagsskrivelse 2022/23:261 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU32 Översyn av JO-ämbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2022/23:260 till Riksdagsstyrelsen Riksdagsskrivelse 2022/23:262 till
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:260

  Riksdagsskrivelse 2022/23:260

  Riksdagsskrivelse 2022/23:260 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU32 Översyn av JO-ämbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2022/23:261 till Justitiedepartementet Riksdagsskrivelse 2022/23:262 till
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:259

  Riksdagsskrivelse 2022/23:259

  Riksdagsskrivelse 2022/23:259 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU22 Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:258

  Riksdagsskrivelse 2022/23:258

  Riksdagsskrivelse 2022/23:258 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU21 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:257

  Riksdagsskrivelse 2022/23:257

  Riksdagsskrivelse 2022/23:257 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit justitieutskottets förslag till riksdagsbeslut
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:256

  Riksdagsskrivelse 2022/23:256

  Riksdagsskrivelse 2022/23:256 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU30 Årsredovisning för staten 2022 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2022/23:255 till
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:255

  Riksdagsskrivelse 2022/23:255

  Riksdagsskrivelse 2022/23:255 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU30 Årsredovisning för staten 2022 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2023 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2022/23:256 till
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:254

  Riksdagsskrivelse 2022/23:254

  Riksdagsskrivelse 2022/23:254 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU21 Vårändringsbudget för 2023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 juni 2023 Kenneth G Forslund Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:253

  Riksdagsskrivelse 2022/23:253

  Riksdagsskrivelse 2022/23:253 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 juni 2023 Kenneth G Forslund Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:252

  Riksdagsskrivelse 2022/23:252

  Riksdagsskrivelse 2022/23:252 Regeringen Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2022/23:TU14 Järnvägsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 juni 2023 Kenneth G Forslund Kristina
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2022/23:251

  Riksdagsskrivelse 2022/23:251

  Riksdagsskrivelse 2022/23:251 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU30 Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 juni 2023 Kenneth G Forslund Kristina