Sök

Avdelning
Hoppa till filter

36 847 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Riksdagsskrivelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:283

  Riksdagsskrivelse 2023/24:283

  Riksdagsskrivelse 2023/24:283 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit arbetsmarknadsutskottets förslag till riksdagsbeslut
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:282

  Riksdagsskrivelse 2023/24:282

  Riksdagsskrivelse 2023/24:282 Regeringen Klimat- och näringslivsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2023/24:MJU18 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:281

  Riksdagsskrivelse 2023/24:281

  Riksdagsskrivelse 2023/24:281 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU32 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 20192023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:280

  Riksdagsskrivelse 2023/24:280

  Riksdagsskrivelse 2023/24:280 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU30 Årsredovisning för staten 2023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2023/24:279 till
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:279

  Riksdagsskrivelse 2023/24:279

  Riksdagsskrivelse 2023/24:279 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU30 Årsredovisning för staten 2023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2023/24:280 till
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:278

  Riksdagsskrivelse 2023/24:278

  Riksdagsskrivelse 2023/24:278 Sveriges riksbank1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU28 Riksbankens framställning om återställning av eget kapital ändring i statens budget för 2024 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina Svartz 1 Riksdagsskrivelse 2023/24:277 till
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:277

  Riksdagsskrivelse 2023/24:277

  Riksdagsskrivelse 2023/24:277 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU28 Riksbankens framställning om återställning av eget kapital ändring i statens budget för 2024 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:276

  Riksdagsskrivelse 2023/24:276

  Riksdagsskrivelse 2023/24:276 Sveriges riksbank Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU24 Uppföljning och utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2023 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:275

  Riksdagsskrivelse 2023/24:275

  Riksdagsskrivelse 2023/24:275 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2023/24:FöU12 Explosiva varor ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:274

  Riksdagsskrivelse 2023/24:274

  Riksdagsskrivelse 2023/24:274 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2023/24:UFöU1 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:273

  Riksdagsskrivelse 2023/24:273

  Riksdagsskrivelse 2023/24:273 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:272

  Riksdagsskrivelse 2023/24:272

  Riksdagsskrivelse 2023/24:272 Regeringen Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2023/24:TU18 Infrastrukturfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:271

  Riksdagsskrivelse 2023/24:271

  Riksdagsskrivelse 2023/24:271 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2023/24:KrU7 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:270

  Riksdagsskrivelse 2023/24:270

  Riksdagsskrivelse 2023/24:270 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2023/24:SkU26 Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:269

  Riksdagsskrivelse 2023/24:269

  Riksdagsskrivelse 2023/24:269 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2023/24:SkU29 Redovisning av skatteutgifter 2024 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:268

  Riksdagsskrivelse 2023/24:268

  Riksdagsskrivelse 2023/24:268 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2023/24:SkU27 Justerad skatt på tobak och nikotin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:267

  Riksdagsskrivelse 2023/24:267

  Riksdagsskrivelse 2023/24:267 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2023/24:AU9 En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:266

  Riksdagsskrivelse 2023/24:266

  Riksdagsskrivelse 2023/24:266 Regeringen Försvarsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU36 Extra ändringsbudget för 2024 Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:265

  Riksdagsskrivelse 2023/24:265

  Riksdagsskrivelse 2023/24:265 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2023/24:FiU36 Extra ändringsbudget för 2024 Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Riksdagsskrivelse 2023/24:264

  Riksdagsskrivelse 2023/24:264

  Riksdagsskrivelse 2023/24:264 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2023/24:JuU24 Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2024 Andreas Norlén Kristina
  Datum
  2024-06-18
Bevaka via RSS