Sök

Avdelning
Hoppa till filter

15 148 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på EU-nämndens kallelser och föredragningslistor, Utskottens kallelser och föredragningslistor, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  EU-nämndens sammanträde

  EU-nämndens sammanträde 2023/24:47 tisdag 2024-07-02 kl. 13:00

  Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:47 Datum och tid: Tisdag 2024-07-02 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Europeiska rådet Statsrådet Jessika Roswall Återrapport från möte i Europeiska rådet den 27-28 juni 2024 ev.Övriga frågor Anm: Nästa sammanträde äger rum
  Datum
  2024-07-02
 • Dokument & lagar

  Utrikesutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:UU40 onsdag 2024-06-19 kl. 09:00

  Kallelse till utrikesutskottets sammanträde 2023/24:40 Datum och tid: Onsdag 2024-06-19 kl. 09:00 Plats: RÖ5-30 Föredragningslista Anonyma konton i sociala medier Information Nationell säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm, Statsrådsberedningen Bemyndigande att justera protokoll inför längre uppehåll Kanslimeddelanden Övriga frågor Nästa sammanträde Torsdagen den 4 juli kl. 11.
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  EU-nämndens sammanträde

  EU-nämndens sammanträde 2023/24:43 onsdag 2024-06-19 kl. 08:30

  Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:43 Datum och tid: Onsdag 2024-06-19 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista 1. Utrikesfrågor Utrikesminister Tobias Billström Återrapport från möte i rådet den 27 maj 2024 Information och samråd inför möte i rådet den 24 juni 2024
  Datum
  2024-06-19
 • Dokument & lagar

  Näringsutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:NU35 tisdag 2024-06-18 kl. 11:00

  Kallelse till näringsutskottets sammanträde 2023/24:35 Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 11:00 Plats: RÖ4-27 Föredragningslista Justering av protokoll Kompletterande bestämmelser till nya unionsregler på konkurrensområdet 2024/25:NU5 Beredning Proposition 2023/24:154 Ny patentlag 2024/25:NU6 Beredning Proposition
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:MJU202406181100 tisdag 2024-06-18 kl. 11:00

  Planerat sammanträde Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 11:00 Plats: RÖ7-26 Jordbruks- och fiskeråd 24 juni 2024 Information Statssekreterare Dan Ericsson Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Information från Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör informerar om trålgränser,
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Kulturutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:KrU31 tisdag 2024-06-18 kl. 11:00

  Kallelse till kulturutskottets sammanträde 2023/24:31 Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 11:00 Plats: RÖ7-35 Föredragningslista Justering av protokoll Information från Folkbildningsutredningen Utredaren Christer Nylander informerar om utredningens förslag Bemyndiganden att efterhöra regeringens bedömning i subsidiaritetsärenden
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Konstitutionsutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:KU59 tisdag 2024-06-18 kl. 11:00

  Reviderad kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:59 Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 11:00 Plats: RÖ7-08 Föredragningslista EU-information Information om förslag till förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn COM2022 209  Statssekreterare
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Justitieutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:JuU44 tisdag 2024-06-18 kl. 11:00

  Kallelse till justitieutskottets sammanträde 2023/24:44 Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 11:00 Plats: RÖ2-08 Föredragningslista Information från regeringen och Säkerhetspolisen Justitieminister Gunnar Strömmer Säkerhetspolischef Charlotte von Essen Justering av protokoll Bemyndigande att efterhöra regeringens
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Civilutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:CU35 tisdag 2024-06-18 kl. 11:00

  Kallelse till civilutskottets sammanträde 2023/24:35 Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista Sammanträdestid Information från Regeringskansliet Samordnare Peter Larsson informerar om uppdraget att främja koordinering av insatser för hållbart samhällsbyggande i Norrbottens och Västerbottens
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:AU31 tisdag 2024-06-18 kl. 11:00

  Kallelse till arbetsmarknadsutskottets sammanträde 2023/24:31 Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 11:00 Plats: RÖ5-38 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om utskottsinitiativ om att pausa nystartsjobb Behandling, ev. beslut 3. Kanslimeddelanden Anmälan av sammanträdesplanen 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Preliminärt torsdagen den 12 september 2024 kl. 10.
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Justitieutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:JuU43 tisdag 2024-06-18 kl. 10:00

  Kallelse till justitieutskottets sammanträde 2023/24:43 Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 10:00 Plats: RÖ7-44 Föredragningslista Överläggning Statssekreterare Charlotte Kugelberg/ Mikael Kullberg Övriga frågor Nästa sammanträde Tisdagen den 18 juni 2024 kl. 11.00.
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  Utrikesutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:UU39 tisdag 2024-06-18 kl. 08:00

  Kallelse till utrikesutskottets sammanträde 2023/24:39 Datum och tid: Tisdag 2024-06-18 kl. 08:00 Plats: RÖ5-30 Föredragningslista Inför utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Jan Knutsson, Utrikesdepartementet Viss fråga om utrikesförvaltningen m.m. Information Kabinettssekreterare Jan Knutsson, Utrikesdepartementet
  Datum
  2024-06-18
 • Dokument & lagar

  EU-nämndens sammanträde

  EU-nämndens sammanträde 2023/24:42 fredag 2024-06-14 kl. 14:00

  Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:42 Datum och tid: Fredag 2024-06-14 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Informellt möte mellan EU:s stats-och regeringschefer Statsminister Ulf Kristersson Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer
  Datum
  2024-06-14
 • Dokument & lagar

  EU-nämndens sammanträde

  EU-nämndens sammanträde 2023/24:41 fredag 2024-06-14 kl. 08:15

  Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:41 Datum och tid: Fredag 2024-06-14 kl. 08:15 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista 1. Miljöfrågor Statsrådet Romina Pourmokhtari Återrapport från möte i rådet den 25 mars 2024 Information och samråd inför möte i rådet den 17 juni 2024
  Datum
  2024-06-14
 • Dokument & lagar

  Finansutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:FiU56 torsdag 2024-06-13 kl. 10:30

  Kallelse till finansutskottets sammanträde 2023/24:56 Datum och tid: Torsdag 2024-06-13 kl. 10:30 Plats: RÖ5-10 Föredragningslista 1. Ändringar i EU:s krishanteringsregelverk CMDI Information Finansmarknadsminister Niklas Wykman 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Riktlinjer för den ekonomiska politiken
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Utbildningsutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:UbU48 torsdag 2024-06-13 kl. 10:00

  Kallelse till utbildningsutskottets sammanträde 2023/24:48 Datum och tid: Torsdag 2024-06-13 kl. 10:00 Plats: RÖ4-30 Föredragningslista Justering av protokoll Anmälningar Inkomna EU-dokument m.m. Kanslimeddelanden Övriga frågor Nästa sammanträde Reseplanering utskottsresor hösten
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Skatteutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:SkU41 torsdag 2024-06-13 kl. 10:00

  Kallelse till skatteutskottets sammanträde 2023/24:41 Datum och tid: Torsdag 2024-06-13 kl. 10:00 Plats: RÖ4-09 Föredragningslista Justering av protokoll EU-information och information om andra internationella skattefrågor Statssekreterare Carolina Lindholm med medarbetare, Finansdepartementet Nya regler om mervärdesskatt
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Socialförsäkringsutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:SfU29 torsdag 2024-06-13 kl. 10:00

  Kallelse till socialförsäkringsutskottets sammanträde 2023/24:29 Datum och tid: Torsdag 2024-06-13 kl. 10:00 Plats: RÖ4-43 Föredragningslista Justering av protokoll Förslag till ändring av förordning 2018/106 viseringsförordningen rörande Vanuatu Subsidiaritetsprövning Beredning, ev. beslut COM2024 365 COM2024 366 Övriga frågor Nästa sammanträde
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Näringsutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:NU34 torsdag 2024-06-13 kl. 10:00

  Kallelse till näringsutskottets sammanträde 2023/24:34 Datum och tid: Torsdag 2024-06-13 kl. 10:00 Plats: RÖ4-27 Föredragningslista Justering av protokoll Allmänna rådet GAC-Sammanhållningspolitiken Information Statssekreterare Dan Ericsson, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet a Återrapport b Rådsmötet den
  Datum
  2024-06-13
 • Dokument & lagar

  Justitieutskottets sammanträde

  Utskottens kallelser och föredragningslistor 2023/24:JuU42 torsdag 2024-06-13 kl. 10:00

  Kallelse till justitieutskottets sammanträde 2023/24:42 Datum och tid: Torsdag 2024-06-13 kl. 10:00 Plats: RÖ7-44 Föredragningslista Medgivande att närvara Sammanträdestid Fråga om att sammanträda under arbetsplenum eller val i kammaren Beslut Information från Riksrevisionen Information om granskningsrapporterna
  Datum
  2024-06-13
Bevaka via RSS